Hlasy Deníku.Hlasy Deníku.Zdroj: Deník

Květen je nejen lásky čas, ale pro křesťany i mariánským měsícem. Vzdáváme tak prostřednictvím kultu mariánské úcty hold ženám, které v křesťanství hrají výjimečnou roli. Ve všech evangeliích to jsou ženy, které spěchají ke hrobu a které se setkávají se vzkříšeným Kristem jako první. Je to jejich přirozený cit a tušení srdce, které rozeznalo význam onoho momentu. V historii jsou to také ženy, které dávají křesťanské Evropě sociální a vzdělanostní rozměr.

Papež František vyhlásil letošek Rokem rodiny. My si v našich končinách v tomto roce připomínáme výročí mučednické smrti sv. Ludmily. Byla to velká žena, která spolu se svým mužem přijala křest. Zakládá tak naši tradiční příslušnost ke křesťanské civilizaci. Příběh její vraždy, spolu s bratrovraždou jejího vnuka, sv. Václava, je pak jedním ze základních kamenů naší státnosti.

Markéta Šichtářová
Prosperita a školství jsou spojené nádoby

Dominik Duka
je kardinál a primas český.

Celá Evropa díky přijetí křesťanství získává po pádu Římské říše dynamiku, na které stojí od křtu franského krále Chlodvíka dodnesa která svou nadčasovostí předběhla dnešní Evropskou unii. Bylo to společenství, do kterého se vstupovalo křtem, nikoliv plněním prověrek a dotazníků v přístupových pohovorech. Sv. Ludmila podle tradice při svém křtu obdržela od sv. Metoděje zlatý ma-riánský medailon, který máme dodnes znázorněn v podobě Palladia České země. Je to symbol, který nás v postavě sv. Metoděje propojuje s tradicí východní církve. Na této myšlence byla později pod vlivem sv. Vojtěcha vybudována střední Evropa, tak, jak v podobě visegrádského společenství přetrvává dodnes. Ne nadarmo bývá Ludmila označována „pramáti Slovanů“, těšící se na východ od naší země mimořádné úctě.

Můžeme být hrdí na náš slovanský Velehrad. Je místem, které východní a západní tradici propojuje. Byl si toho vědom i Otec vlasti, Karel IV., když budoval klášter Emauzy, na Karlově po vzoru katedrály Panny Marie v Cáchách kostel sv. Karla Velikého, dnešního patrona Evropy, a kostel Panny Marie Sněžné na dnešním Jungmannově náměstí, který odkazuje na římskou baziliku, kde Cyril a Metoděj získávají od papeže povolení pro slovanskou liturgii.

Snem Karla IV. bylo vybudovat říši, která bude sahat až na Kyjevskou Rus k Dněpru. Nebyly to vize mocenské ani politické, ale kulturní,a dokládají, jak ucelenou představu o Evropě císař měl.

Je to řeč symbolů a hluboké karolinské mystiky, které byly vybudovány právě proto, abychom stále věděli, kde jsou naše kořeny.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza
Škola základ života

Naše historie není myslitelná bez křtu, Bible a bez zásad, které nazýváme principy evropských hodnot. Ty nás vedou na Sinaj k desateru, jež dodnes představuje nepřekonaný stručný návod, jak spolu žít v jedné společnosti.

A k tomuto odkazu nás přivedla se svým mužemi svatá Ludmila. Proto bývá zobrazována jako světice ve spojitosti s knihou, v roli matky, babičky, vychovatelky a ošetřovatelky. Jako žena, která dává společnosti vzdělání, moudrost a sociální rozměr.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.