Jako místopředseda Výboru regionální rady soudržnosti ROP Severozápad musím reagovat na nedávná slova ředitele dotačního úřadu ROP Severozápad Pavla Markvarta (ODS), který veřejně obvinil ústeckou státní zástupkyni Bradáčovou z toho, že oklamala soudkyni, která rozhodla o vydání povolení k policejní prohlídce ústeckého krajského a dotačního úřadu. Naprosto nechápu, proč se Pavel Markvart k těmto událostem vyjadřuje, aniž by se svým stanoviskem seznámil vedení výboru regionální rady. Považuji toto jeho chování za naprosto neprofesionální. Ostatně, Pavel Markvart mne svým chováním opakovaně utvrzuje v tom, že mé rozhodnutí navrhnout na dalším zasedání regionální rady 20. června jeho odvolání je správné. Pavel Markvart by měl respektovat své postavení a neměl by zahajovat svůj soukromý boj se státním zastupitelstvím. Pokud má pan Markvart pochyby o postupu státního zastupitelství, měl by s těmito skutečnostmi seznámit vedení regionální rady a případně podat stížnost proti postupu při žádosti o povolení prohlídky.

Chápu nicméně, že pan Markvart může být nervózní z policejního vyšetřování ohledně rozdělování peněz z dotačního programu, neboť je jedním z těch, kteří by v případě prokázání nezákonných postupů mohli nést odpovědnost.

Tomáš Hybner, místopředseda Výboru ROP Severozápad, předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad a předseda krajské organizace NS-LEV21 v Karlovarském kraji