VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Kauza miliony na Základní umělecké škole

Karlovy Vary - Co si o kauze myslí lidé spjatí s případem? Radní Vratislav Emler, bývalá zástupkyně ředitele Dagmar Laubová, současná ředitelkaIngrid Heinic - Válková a bývalý ředitel Václav Richter

8.1.2012 7
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Profimedia.cz

Ze základní umělecké školy údajně mizely miliony korun

Uměle navyšované počty žáků, chybné zařazování učitelů do platových tříd i ztracené peníze ze školného. Toto všechno se podle krajského radního Vratislava Emlera dělo na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových Varech.
„Tento stav zjistila rozsáhlá kontrola. Těch chyb tam skutečně byla celá řada. Nedostatky by se daly vyčíslit částkou čtyři miliony korun. Proto jsme toto trestní oznámení podali, aby policie případ prošetřila,“ uvedl přibližně před rokem krajský radní Vratislav Emler. „Chyby by se daly rozdělit do tří skupin. Zaprvé se v účetnictví nepodařilo najít 935 tisíc korun ze školného. Dále se špatně vykazovaly počty žáků. Tímto škola získala od státu milion sedm set tisíc korun navíc. Dále škola přijala finanční prostředky, na které neměla právo. Ředitel měl více peněz, a proto zvedal různě odměny a podobně,“ doplnil Emler. „Právě rozdělováním finančních odměn vedení školy mělo neoprávněně rozdat přes 2,3 milionu korun,“ doplnil při odhalení nedostatků radní.
Škola má novou ředitelku Stala se jí Ingrid Heinicová Válková. Ta nastoupila od 1. února 2011. (jah)

Radní Vratislav Emler: Bývalý ředitel Václav Richter mystifikuje veřejnost

Důrazně odmítám tvrzení bývalého ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Václava Richtera „Kraj si nechával podstatnou část peněz, kterou dostával od státu pro základní uměleckou školu. A finance přerozděloval dalším školám. Kraj by měl podat trestní oznámení sám na sebe,“ zveřejněné na zpravodajském serveru idnes.cz.

Každá škola, tedy i ZUŠ A. Dvořáka, dává krajskému úřadu podklady, na jejichž základě dostává finanční prostředky ze státního rozpočtu. Za správnost těchto údajů ručí svým podpisem ředitel školy, tedy i Václav Richter. Jeho prohlášení proto považuji za naprosto iracionální. Každý si totiž může ověřit na internetových stránkách ministerstva školství, že v roce 2009 jsme na mzdy této školy vyplatili 14,926 mil. Kč, přičemž celorepublikový průměr byl 14,952 mil. Kč. V Plzni dostávala obdobná školská zařízení dokonce 14,441 mil. Kč. Z toho jasně vyplývá, že kraj škole prostředky nekrátil.
Přestože výkazy ve spolupráci s Českou školní inspekcí pravidelně kontrolujeme, není v naší moci dohledávat existenci či docházku každého žáka, čehož exředitel Richter dokázal mistrně využít.

Chtěl bych jen podotknout, že podle výsledků posledního sčítání lidu má Karlovarský kraj největší podíl žáků v základních uměleckých školách. Jako pedagog jsem velmi rád, že se děti aktivně věnují hudbě, tanci či výtvarnému umění. Nezabývají se tak alespoň nepravostmi vedoucími k závažné trestné činnosti, která v konečném důsledku znamená další zátěž pro daňové poplatníky.
Vratislav Emler, radní Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Dagmar Laubová: Radní buď vědomě lže, nebo problematiku nezná

Bedlivě sleduji současnou situaci okolo Základní umělecké školy A. Dvořáka v Karlových Varech a jejího bývalého ředitele Mgr. Václava Richtera.
Dovolte mi tedy veřejně deklarovat můj názor, názor zástupkyně ředitele, za kterou se stále považuji, byť momentálně na škole fyzicky nepůsobím, jelikož již téměř rok probíhají vleklá soudní jednání, týkající se mé Žaloby na ZUŠ AD o neplatnosti Výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost zástupce ředitele, založeného Pracovní smlouvou.

Pro úplnost dodávám, že v letech 2006 – 2010 jsem byla ze školy uvolněna pro výkon veřejné funkce, kdy jsem působila nejprve jako uvolněná členka ZM K. Vary, posléze jako náměstkyně primátora. V těchto čtyřech letech byla má činnost zástupkyně po dohodě pozastavena s tím, že po ukončení mandátu se – dle zákona- vrátím na své původní místo zástupce ředitele. Můj mandát skončil po komunálních volbách 2010 ustanovením nového Zastupitelstva města v pátek 12. listopadu a v pondělí 15. listopadu jsem byla na základě výše zmíněné organizační změny pro školu nadbytečná.

Bylo to snad v souvislosti s tím, že bývalý ředitel po brutálně psychickém nátlaku ze strany zřizovatele odstoupil 14 dní předtím ze své funkce? Oba jsme své funkce vykonávali od roku 1998, škola prožívala zlatou éru úspěchů, a to jak u nás, tak v zahraničí, od krajského úřadu, tedy zřizovatele, přicházely blahopřejné dopisy k úspěchům, prosperovalo celkem 5 budov, naši žáci byli chloubou celého Karlovarského kraje.

Proč však toto vše úvodem uvádím. Chci co nejlépe vykreslit obraz školy, tak jak ji pamatuji já a mohu s plným vědomím pravdivosti svých slov tvrdit, že znám dopodrobna chod škol tohoto typu, jejich problematiku, způsob financování a řízení. A proto mě nemůže nechat chladnou, sleduji-li hysterický a nespravedlivý hon na bývalého ředitele, aniž by kdo znal pravdu.

Co se týče událostí posledních dnů, šokovalo mě, jak může současná ředitelka ve veřejnoprávním vysílání ČT v hlavním zpravodajství tvrdit, že škola je v tak hrozné ekonomické situaci, že nemůže pořizovat nové hudební nástroje či zařizovat učebny! Uvědomila si, jaké nesmysly vypustila do éteru? Vždyť bývalý ředitel údajně čerpal neoprávněné dotace na žáky, čili na mzdové prostředky! Snad by za mzdové prostředky nechtěla pořizovat nové trumpety? Jakého to odborníka si KK do této školy dosadil?! No, to by pak bylo na hospodářskou kriminálku oprávněně. Copak po necelém roce svého působení na škole neví nic o čerpání z rozpočtu školy, o tom, že existují peníze na mzdy a peníze na provoz? Pokud vím, tak ředitel Richter nedostával fixní částky na provoz, ani by ho nenapadlo za mzdové prostředky kupovat vybavení. Pokud bylo něco doopravdy potřeba, požádal zřizovatele o konkrétní částku na konkrétní věc. Také jsme si na provoz dokázali vydělat sami vedlejší hospodářskou činností. Z těchto prostředků jsme si mohli dovolit doplňovat nástrojový park a ostatní potřebné pomůcky.

Věc další, a to čerpání dotací ze státního rozpočtu. V náplni mé práce bylo mimo jiné shromažďovat a evidovat úvazky a počty žáků v jednotlivých oborech a u jednotlivých pedagogů.

Vždy v prvních dnech září probíhá zápis dětí. Tito jdou automaticky ke svým učitelům z loňského roku, noví žáci jdou mnohdy na doporučení k určitým kantorům rovnou. Toto trvá tak do poloviny září, poté musí učitelé co nejdříve odevzdat seznamy žáků – úvazky, tak, aby mohly být tyto zpracovány a odevzdány nejpozději do 30. září. A právě z těchto statistických výkazů se odvíjí počty vyučovacích hodin učitelů, přesčasové hodiny a s tím samozřejmě i jejich plat. Své úvazky byli povinni všichni vyplnit pravdivě a stvrdit svým podpisem. Pokud ve svých výkazech lhali, vedli fixní třídní knihy, je vina na nich, falšovali údaje vědomě a nevidím důvod, proč by neměli peníze vracet sami, a ne aby to za ně odnášeli poctiví kantoři, kterých je na škole celá řada.

Na základě těchto výkazů, které musí všechny školy předložit, posílá ministerstvo mzdové prostředky na Krajský úřad Karlovarského kraje, který je přiděluje školám. A teď se dostávám k jádru problému. Nikdy, a uvedla jsem to i do protokolu PČR, se do školy nedostaly všechny peníze. Kraj je přerozdělil dle svého uvážení, čímž se staly rozpočtem, který byl mnohokráte za rok měněn, a já se domnívám, že určitými částkami byly podporovány ostatní krajské, zvláště střední školy, vykazující slabý počet žáků. Nevím, proč se konkrétně tato skutečnost ještě nedostala do hledáčku PČR nebo NKÚ.
Buďto radní Emler ve svých vyjádřeních vědomě lže nebo mu tato problematika zůstala skryta. Stačí se jen podívat na všechny čtyři ZUŠky zřizované KK, a porovnat, jaká částka jde na hlavu jednotlivých žáků, dojdeme tím až k šokujícím závěrům, jaký je mezi těmito částkami rozdíl! A ještě něco k vyjádření radního Emlera, vím, že je na kraji první a poslední volební období, takže není asi tolik obeznámen, ale poslední „pravidelná“ kontrola byla na ZUŠ A. Dvořáka v roce 2002! Pokud zůstanou kontroly takto pravidelné, s další je tedy možno počítat (pokud počítám dobře) v roce 2017!

Nikdo se také nezabýval dalším údajným pochybením bývalého ředitele. Věděl vůbec Kontrolní orgán KÚKK o tom, že je značný rozdíl mezi Studiem dospělých a Studiem dospělých studujících? Že je tam rozdíl ve školném a že ten, kdo prokazatelně ještě studuje a nevydělává, má na dotace z ministerstva nárok? Že paradoxně může být žák Studia studujících starší než tzv.“dospělák“? Takových byly na škole desítky!

No a černé duše, na které se neoprávněně braly dotace? Já osobně pamatuji, že pokud se v minulosti dvakrát tento problém ve škole objevil, byli učitelé disciplinárně potrestáni, tak jak bylo v kompetenci ředitele.

Shrnu-li své poznatky a postřehy. Mohu s čistým svědomím prohlásit, že bývalý ředitel, potažmo já, jako jeho zástupce a vedoucí budov Šmeralova a Táborská (která mimochodem již neexistuje, zrovna tak, jako za chvíli nebude existovat budova ve Staré Roli), proč asi, jsme se vždy striktně drželi třech základních, pro nás zákonných předpisů, a to: Zřizovací listiny KK, podle které je škola zapsaná v registru škol, Školského zákona a Zákoníku práce. V souladu s těmito dokumenty byla učitelům vyplácena mzda i nadtarifní složky mzdy, tj. přesčasy a odměny. Plat ředitele včetně nadtarifních složek striktně určoval KÚKK, který byl pro informaci leckdy menší, než platy učitelů, kteří dosáhli nejvyššího platového stupně.

Již výše jsem zmínila ostatní ZUŠky, které zřizuje KK. Jak je možné, že se nikdo nezabývá výsledkem kontrolních zjištění v ZUŠ Žlutice a v ZUŠ Bečov? Stejná kontrola tam krátce po sobě zjistila závažné, vlastně stejné nedostatky, jako v ZUŠ A. Dvořáka. V ZUŠ Žlutice cca 440 000,- Kč při počtu zhruba 100 žáků a v ZUŠ Bečov cca 160 000,- Kč při počtu zhruba 50 žáků. Což je, počítám-li dobře, procentuálně několikanásobně větší úvěrový podvod než v ZUŠ A. Dvořáka při počtu zhruba 1 400 žáků.

Může mi někdo srozumitelně vysvětlit, jak je možné, že ředitelé těchto škol „dluh“ zaplatili, čímž se de facto už přiznali k trestnému činu, odprosili kraj a – světe div se – ředitelují vesele dál! Nikdo je neodvolal, ani na ně nepodal trestní oznámení? Tady je přeci jednoduchá práce pro PČR, mají přiznání i viníky a samozvané soudce na KK, nebo že by na kraji už sami udělovali prezidentské milosti.
Jak může být tak pružný metr? Jistě by měl tento metr prověřit NKÚ neb PČR.
Dagmar Laubová

Ředitelka: Škola doplácí pouze na dluhy vzniklé bývalým vedením

Dlouho jsem mlčela a nechtěla se k celé věci vyjadřovat více, než bylo nutné. Vše má ale své meze. Ke slovům paní D.Laubové ze dne 7. 1. 2012 dodám několik faktů. Pokud tedy jako zástupce ředitele školy (dále jen ZŘŠ) o škole tolik ví, pak podotýkám, že škola má již několik let pouze 4 budovy, nikoliv 5.

Dříve již pro ČT1 uvedla, jak vzorně se o budovy starali, po mém nástupu je již jedna prodaná a prodej druhé se připravuje. Pokud skutečně chod školy zná, pak by jí nemohlo uniknout, že budovy, které nevlastníme, prodat nemůžeme. Veškeré prostory, kde působíme, jsou majetkem města Karlovy Vary (toho města, kde vykonávala svou veřejnou funkci) a my, jako nájemníci, můžeme maximálně prostory opustit, což jsme v jednom případě s ohledem na havarijní stav skutečně učinili. Pokud vím, město onu budovu stále vlastní. Další opouštět nehodláme, ani se o tom nikdy neuvažovalo.
Co se týká splácení vyčíslené škody po bývalém řediteli, jako ZŘŠ znalého chodu a finančních toků ji musí ihned napadnout, že jediné peníze, které můžeme nějakým způsobem šetřit, jsou ty z provozu školy, tedy přesně ty, ze kterých bych mohla třeba i onu jmenovanou trumpetu či lepší vybavení pořídit.

Nebudu se více pro tisk vyjadřovat, nevidím v tom smysl celé debaty, navíc ve chvíli, kdy vyšetřování stále probíhá, nemohu nic ani veřejně uvádět. Moc mě však mrzí, že celá kauza poškozuje jméno školy. Vinu bývalý ředitel hází na učitele. Stojím za nimi. Nechť se všichni zamyslí. Vážně máme tak neschopnou policii, která stíhá pouze ty nevinné? Proč není nikdo z těch „špatných“ pedagogů obviněn? Že by měl každý z nich za sebou někoho „nahoře“, kdo by ho „kryl“?

Mám za sebou necelý rok financovaný stejným způsobem jako bývalý ředitel. I přes veškerá nutná úsporná opatření však nepociťuji jakékoliv „krácení příspěvku na žáka“ zřizovatelem a jediné, na co škola doplácí, je splácení dluhu vzniklého bývalým vedením školy.
Slova radního Vratislava Emlera jen podpořím a doplním. Veřejnost skutečně pan Richter mystifikuje – za vydatné podpory paní Laubové.
Ingrid Heinic – Válková, ředitelka ZUŠ Antonína Dvořáka K. Vary

Václav Richter: Logika v podání radního Emlera

Radní Emler každým svým vyjádřením stále jen více a více dokazuje, jak odbor školství nezvládá a školská problematika je mu na míle vzdálená. Není divu, vždyť nikdy nic neřídil…, tudíž nebyl zanic zodpovědný. V článku mne obviňuje z mystifikace a ihned píše, že ZUŠ A. Dvořáka je platově lehce pod průměrem republiky. Odečteme-li peníze údajně neoprávněně vyplacené, kde se škola bude platově nacházet?! Člověk, který je alespoň trochu v této problematice orientovaný, vidí, že píše naprosté nesmysly. Zaštiťuje se celorepublikovým průměrem a k tomu zmiňuje výše částek jiných školských zařízení, aniž by uvedl konkrétní údaje o počtech jejich žáků? Diletantismus. Opakuje to, co tvrdím, školy jsou financovány rozpočtem (libovůlí KK) ne normativem!!!

Pokud jsem řekl, že by měl podat trestní oznámení, bylo to myšleno tak, že za prvé osobně kryje, a to s plným vědomím, již prokázaná závažná pochybení (slovy PČR úvěrové podvody), a to nejméně na dvou ZUŠkách a dalších, zatím nejmenovaných středních školách. Dále pak se do médií zatím nepochlubil, že kontroloři KÚ při kontrole na ZUŠ A. Dvořáka porušili Zákon o veřejnosprávní kontrole, Zákon o ochraně osobních údajů, ZP, nezajistili dokumenty před zneužitím a zcizením. Toto přece vše má černé na bílém v Kontrolních zprávách svého úřadu. Že by je nečetl? Vždyť z nich on i jeho kolegové z Rady KK tak zasvěceně citovali do novin v době, kdy já jsem Protokol z této kontroly ještě ani neviděl! Počítám-li dobře, je to tak již na 6 trestních oznámení. A pokud se zmiňuje domnělá a uměle vytvořená ztráta zjištěná kontrolory KÚ v částce 930.000 Kč na školném před komunálními volbami v roce 2010, tehdy velmi dobře se vyjímající v masmédiích, podíval bych se, kolik vybrala škola pod vedením nové ředitelky letos a loni. Při stejném (jak sama ředitelka uvádí při soudních pracovně právních sporech) počtu žáků jako v letech minulých, nevybrala ředitelka o 930.000 Kč více, což by odpovídalo logice Emlera o domněle ztraceném školném, to by totiž pak škola měla hravě za 3 roky finance na pokrytí údajných ztrát. Opak je pravdou. Škola vybírá podstatně méně než já v letech minulých a KÚ musí škole z krajského rozpočtu provoz dorovnávat, aby škola přežila, neřku-li, že se na příkaz KK škola zbavila budovy Táborská, kterou škola provozovala od roku 1968, zase tedy o náklady méně! Co dodat?


Mgr. Václav Richter

8.1.2012 VSTUP DO DISKUSE 7
SDÍLEJ:
Druhou taneční partnerkou Jana Ondera ve StarDance byla bývalá tyčkařka Kateřina Baďurová.

StarDance otevřela Janu Onderovi úplně nové světy

Poutní kostel Skoky u Žlutic.

Poutní sezona ve Skokách začíná

Smlouva s BMW je na krajském stole

Karlovarský kraj - Krajské zastupitelstvo se bude na svém zasedání 25. ledna věnovat schválení smlouvy o spolupráci mezi společností BMW, Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a Karlovarským krajem.

Kdo bude nejlepším sportovcem?

Karlovarský kraj - Karlovarský kraj každoročně oceňuje sportovce, trenéry a sportovní legendy, kteří dosáhli mimořádných úspěchů či se zasloužili o rozvoj sportu v našem regionu.

Hod vánočním stromkem a stovky maličkých běžkařů: prohlédněte si videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 20. až 21. ledna 2018.

OTÁZKA PRO: Miroslava Kučeru, ředitele Správy lázeňských parků

V jakém stavu je po vánočních trzích park před Alžbětinými lázněmi?

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT
>