Byl jsem nemile překvapen, když jsem si přečetl výtky náměstkyně pro kulturu na úroveň práce Karlovarského symfonického orchestru, neutěšenou personální situaci a co vše je nutno v této organizaci zlepšit.

Zajímavé je, že před několika týdny zástupci magistrátu chválili práci orchestru i ředitele při zahájení koncertu a křtu nového dvojCD. Kladné hodnocení orchestru se dostávalo i od předchozích představitelů města v minulých letech. Udivující je, z jakých poznatků kritici orchestru vycházejí. Těžko z návštěv koncertů, neboť tam se, až na výjimky, zástupci magistrátu, političtí funkcionáři a členové kulturní komise nevyskytují.

Činnost KSO sleduji v posledních letech pravidelně. Mám za svoje peníze zakoupené předplatné na všechny koncerty. Jako amatér jsem hrál v orchestrech přes dvacet let, a proto se chodím také dívat na zkoušky orchestru, abych posoudil rozsah práce hostujících dirigentů s orchestrem.

Je to pro mne zajímavé srovnání. Během přestávky nebo i před koncertem rád pohovořím s dirigenty nebo sólisty o tom, jak se jim s KSO pracuje. Mohu posoudit, že z úst těchto odborníků zněla jen samá chvála a obdiv k členům orchestru, jak jsou schopni perfektně reagovat na jejich požadavky.

Během svého života jsem navštívil asi 1500 koncertů, a tak si dovoluji tvrdit, že úroveň KSO je dobrá a kritika naprosto neoprávněná a nespravedlivá.

Alois Hochmann, důchodce