Dlouhodobě sledujeme neklidné prostředí kolem fungování KSO.

Již řadu let jsme nuceni přihlížet politickým koaličním intrikám stzv. výběrovými řízeními také na pozici ředitele KSO. Následovalo po nich totiž skandální působení vyvolených ředitelů, pana Pololánika, následně pana Formáčka. Tato završil svým působením starý kulturní pracovník pan Ježek. KSO po nich zůstal paralyzován nejen hospodářsky, ale také v oblastipersonální, zejména v její klima. O tvůrčí a klidné atmosféře vsamotném orchestru proto lze těžko hovořit, přestože koncertní vystoupení se dařila odehrát na velmi dobré úrovni.

Při odchodu A. Ježka schvalovalo prosincové zastupitelstvo také finanční rozpočet města na letošní rok, včetně rozpočtu pro KSO. Při tomto jsme oponovali naprosto špatně nastavené parametry mezd a odvodů orchestru. Rozporovali jsme neodůvodněné a dramaticky vysoké krácení příspěvku na jeho činnost od města o 20 %. Předpověděli jsme, že je vrozpočtu zakryt likvidační mechanismus orchestru, protože významně byly kráceny mzdové náklady a výdaje na pojištění. Náměstkyně primátora pro kulturu, paní Laubová, nebyla schopna gramotné obhajoby ani řádného vysvětlení. Přesto koaliční vedení konstatovalo, že KSO nic nehrozí a zdeformovaný rozpočet svou většinou schválilo.

Dnešní situace není klidnou selankou pro tvůrčí rozkvět a za lepšími zítřky Karlovarského symfonického orchestru jak se snaží veřejnosti nalhat náměstkyně Laubová. Naopak! KSO je vhluboké krizi, je rozvrácený hospodářsky a zejména personálně! Dalšímu dosazenému stranickému kádru do funkce ředitele, panu Vikorovi zČSSD, byl uvolněn prostor pro seberealizaci jeho schopnosti či spíše neschopnosti, se kterou se pustil do likvidace KSO. Na jeho profesionální neschopnost a negativní osobní rysy pro vedení KSO upozorňovala řada znalých hudebníků i ze samotného orchestru. U výběrové komise také proto neuspěl. Samotná náměstkyně jeho výběr vylučovala. Přesto si ho koaliční vedení města do funkce dosadilo a paní náměstkyně svůj názor následně otočila!

Splnou odpovědností prohlašujeme, že Karlovarský symfonický orchestr je před likvidací. Jeho těleso nebude již schopné hrát symfonické koncerty vodpovídající personální skladbě. Jednotlivé hráčské sekce jsou již nyní vpodstavech. Krácení úvazků vyhání mladé hráče zKarlových Varů, stejně jako nekompetentní mzdové restrikce kvalitní hráče. Nejstarší středoevropský symfonický orchestr, kulturní klenot našeho města, je vrozkladu!

Viníme paní náměstkyni Laubovou znekompetentnosti a neschopnosti vést kulturu tohoto města. Paní náměstkyně je pouze přeplacenou koaliční loutkou, která pro svou nekompetentnost není schopna domyslet katastrofické důsledky svého jednání nejen pro KSO. Vyzýváme ji proto, aby sama odstoupila ze své funkce.

Důrazně žádáme, aby bylo sokamžitou platností zastaveno působení pana Vikora vKSO a přezkoumáno výběrové řízení, ze kterého vedení města dovodilo, že se tento straník stal jeho ředitelem.

Obracíme se sprosbou na kulturní karlovarskou veřejnost, aby si nenechala líbit tyto politické intriky přežívající z časů komunistického režimu a pomohla ochránit Karlovarský symfonický orchestr!

Vyhlašujeme tímto veřejně svou podporu symfonikům. Vnejbližších dnech ohlásíme termín pro veřejné shromáždění, při kterém umožníme široké karlovarské veřejnosti demonstrovat tuto podporu společně.

Pozadí likvidace KSO? Majetkový tunel Lázní III!

Koaliční dělba majetku města mezi ODS a ČSSD.

Lázně III si cílevědomě snaží tunelem protlačit pan poslanec Fiala (ČSSD) sbývalým panem ředitelem Koulou (dříve KSČ), který na sklonku socialistické republiky podnik vedl. Pan Fiala přišel do KV zKladna, kde byl jakýmsi svazáckým bossem a následně byl úzce spojen slidmi, kteří vylikvidovali majetek Poldi Kladno. Zde se představil jako zástupce silné společnosti Veso Kladno, která měla zapsaný základní kapitál 98 mil.Kč. To byla garance pro to, aby tato společnost získala Lázně III do patnáctiletého pronájmu a provedla jejich rekonstrukci.

Avšak ještě než zaschnul inkoust na nájemní smlouvě, prohodili pánové Fiala a Koula po dvou měsících roli nájemce zVeso Kladno na nově založené Veso – Lázně III s.r.o. se směšným 100 tis. základním jměním(!) a tito pánové se stali také jejími jedinými společníky. Tato naprosto nepochopitelná změna nebyla ani řádně projednávána vorgánech města.

Kam se následně vytratilo původní Veso Kladno a kam zmizelo před konkursem jeho 98 mil. Kč není předmětem naší kritiky tunelu Lázní III, ale je to potvrzující fakt, že zbylé chudé nové Veso-Lázně III s.r.o.“ nepřineslo na opravu do objektu Lázní III ani korunu. Proto je dnes tento objekt po 16 letech pronajmutí vtak žalostném stavu.

Veso – Lázně III s.r.o. dokonce ani nájem řádně neplatí a své závazky za něj kamufluje tzv. zápočtem za opravy. Proto otrlé diváky karlovarské scény ani zvláště nepřekvapil požár vLázních III – zrovna nad koncertním sálem(!), ve kterém je jako břemeno vázáno působení právě KSO. Požár samozřejmě pokryla pojišťovna, proto dnes krásnému historickému sálu (se štuky, ornamentálními vlysy a vnitřní atikou nad sloupovou přizdívkou) dominuje prostupná klenba z dřevěnýchlišt obvyklých na zahrádkách. Zlatou Fialovou a Koulovou ranou vtomto politickém majetkovém handlu bylo započtení nákladů do oprav. Neproběhlo řádně dokladovanými a investičním zástupcem města převzatými díly, ale předložením pseudo-znaleckého posudku na 12 mil. Kč, které však koaliční vedení města uznalo(!) a tak dluh na nájemném se škrtnulo!

Majetkový tunel se však vposledním roce podařilo koaličním vůdcům prokopat ještě dále. Do Fialova a Koulova prázdného s.r.o. přistoupil Špičkův Baustav (reality) a těmto V.I.P. koaličním klientům se podařilo směstem prodloužit nájemní smlouvu na 50 let(!) a zakomponovat do ní předkupní právo. Společnost Veso-Lázně III si také již toto koaliční zastupitelstvo schválilo, jako budoucího kupujícího(!) Nájem samozřejmě žádný nebude, protože se započtou opravy a navíc, když si tam udělají rekonstrukce, započtou se jim proti budoucí kupní ceně(!). Tuto cenu si již dnes stanovili vobvyklé čtvrtinové hladině oproti ceně tržní.

Vpředvolebních Otázkách Václava Moravce se pan poslanec Fiala dovolával na obrazovce před celým národem transparentních prodejů a veřejných výběrových řízení. Působilo to velmi nevěrohodně a směšně, pakliže víte, že dnešním 100% společníkem Lázní III je Baustav reality a.s. sanonymní strukturou vlastníků(!). Takže místo planých volebních proklamací by měl pan Fiala začít u sebe a transparentně vysvětlit, kolik na tomto tunelu na nás vydělal.

Když si srovnáme tuto baterii informací, vidíme, že Lázně III jsou připraveny již na konci tunelu, za kterým si je koupí nový vlastník – nikoliv však za tu čtvrtinovou cenu, za kterou je zmajetku města vyvádí zmíněná skupinka osob. Profit si proto nebudou dělit ani občané tohoto města. Ale aby ten prodej neměl problémy vpodobě břemene fungování KSO, je třeba ho zredukovat a někam vymístit. Proto se za intrikami kolem KSO pohybují koaliční matadoři ODS a ČSSD a paní Laubová pouze plní ve své nekompetentnosti roli hrobaříka KSO.

Jiří Kotek