Do krajských voleb jsem šel s vědomím, že přede mnou stojí komplikovaný úkol, na kterém si vylámalo zuby už předchozí vedení kraje. Mám na mysli úkol stabilizovat situaci v krajském zdravotnictví, udržet v nemocnicích zdravotnický personál, vylepšit stav hospodaření a nastavit do budoucna takové parametry fungování nemocnic, aby se stále zlepšovala úroveň péče o pacienta a nemocnice se přitom neocitaly v červených číslech.

Hned po nástupu nového vedení kraje jsem pověřil radní pro zdravotnictví MUDr. Bereniku Podzemskou, aby společně se svým projektovým týmem zpracovala strategii krajského zdravotnictví, která by náš záměr naplnila konkrétními kroky. Stalo se, strategii má vedení kraje na stole a ve čtvrtek 18. června byla představena členům krajského zastupitelstva. Čekal bych, že všichni zastupitelé a především ti, kteří si sami se stavem zdravotnictví v kraji nevěděli rady, budou pozorně naslouchat, a pak věcně a konstruktivně diskutovat. Ovšem třeba zastupitelé ODS (kromě Ing. Orálka) odešli ještě před prezentací strategie, aniž by si ji vůbec vyslechli a vyslovili se k ní. Mám si to já i obyvatelé kraje vyložit tak, že těmto lidem vůbec nezáleží na tom, kam bude krajské zdravotnictví směřovat? A že se tak zříkají spoluzodpovědnosti za to, jak budou nemocnice dál fungovat? Asi ano, ale pak je důležité, aby lidé věděli, kdo a jak hájí jejich zájmy.

Je jasné, že nová strategie vyvolá zásadní obavu, zda budou zachovány všechny tři naše nemocnice. Téměř denně se mě na to lidi ptají a já mám jedinou, a dokud budu sedět na svém místě, tak rezolutní odpověď: Nebudeme teď ani výhledově rušit žádnou z nemocnic, ani karlovarskou, ani v Sokolově nebo Chebu. Chceme je posilovat, stabilizovat a do všech tří nemocnic také investovat. Tak znělo moje zadání pro projektový tým a to je výsledek zpracované strategie. Slyšel jsem už řadu výkladů tohoto dokumentu a popravdě řečeno mi zůstává rozum stát nad tím, když i sám generální ředitel Mgr. Jiří Fojtík neváhá v rozhovoru pro média říct, že jedna z nemocnic časem umře, což je informace naprosto nepodložená a ze strategie nevyplývá. Ano, možná v příštích letech najdeme zdroje ke stavbě nové nemocnice, a pak bude čas na radikální změnu. Dokud ovšem nové zdravotnické zařízení nestojí a dokud to budu moci ovlivnit, nebude z našich tří nemocnic zrušena ani jedna.

Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje