Paní doktorka Berenika Podzemská mne ve svém článku „Pane hejtmane, přestaňte snít a probuďte se“, označila za viníka několika věcí. Prý lžu, když říkám, že Doktoři – její politické hnutí – chtějí rušit nemocnice v našich největších městech. Prý bych se měl raději zabývat otázkou, kdo bude v našich nemocnicích pracovat, především kde vezmeme sestry.

Vážená paní doktorka však sama ve svém článku přiznává, že „krajská nemocnice v centru dostupnosti, moderní a dobře vybavená technicky i personálně“ pro ní není snem. Jedním dechem tvrdí, že nemáme dostatek personálu ani na stávající tři nemocnice. Z toho logicky vyplývá, že personál do nové nemocnice musí Doktoři plánovat buď vyvést ze stávajících nemocnic, a tím jejich chod razantně omezit, pravděpodobně zastavit. Nebo si jej odněkud přičarují, stejně jako všechno ostatní – třeba miliardy na výstavbu nové nemocnice. Prosím čtenáře, ať si sám udělá názor, kdo tady mlží a kdo chce co rušit.

Co se týče nedostatku zaměstnanců, ty nenajímám já, jako hejtman, ale vedení nemocnice. Konkrétně za dostatek zaměstnanců na svých odděleních zodpovídá zdravotní ředitel a ředitel nemocnice v Karlových Varech, shodou okolností jediná osoba, kterou je MUDr. Jiří Štefan. Připomínám, že Karlovarský kraj má 75 organizací, počítaje v to střední školy, ústavy sociální péče, záchranky, silničáře, letiště – a v nich zaměstnává 6500 zaměstnanců. Je tak největším zaměstnavatelem v kraji, a musím potvrdit, že jako hejtman se nezabývám zaměstnanci letiště, nesháním učitele pro naše školy ani pečovatelky pro naše ústavy sociální péče. Jen v případě nemocnice, a to jen karlovarské, se nyní někomu politicky hodí, předstírat občanům, že za personál zodpovídá hejtman. Kterému politickému hnutí se to může hodit, to opět ponechávám na úvaze čtenáře.

Kraj své organizace řídí metodicky, vytváří rozvojové plány pro tyto organizace, a jmenuje jejich vedení. Ředitelé těchto organizací pak zodpovídají za jejich chod i personální zajištění, stejně tak, jako za své úseky zodpovídá i střední management, v tomto případě primáři oddělení. Řekl někdy někdo z těchto lidí, co dělá pro zajištění dostatku personálu?

Ještě bych chápal, kdyby problémem bylo ohodnocení zaměstnanců naší nemocnice. Tady bych rád připomněl, že podle sdělení vedení nemocnice je průměrný plat lékaře v karlovarské nemocnici 60.569,- Kč, což nás staví na nejvyšší pozice mezi nemocnicemi v České republice, počítaje v to i nemocnice fakultní. Smutnou pravdou je, že ohodnocení sester, středního zdravotního personálu, je v karlovarské nemocnici daleko horší. A bylo by ještě horší, kdybych vedení společnosti nevyzval ke zvýšení jejich platů.

Pokud má paní doktorka, nebo někdo z jejích kolegů pocit, že management, vzešlý z dohody kraje, primářů a odborářů nezvládá svou práci, prosím, ať to řekne nahlas. Nebráním se tomu vyvodit z takového selhání příslušné důsledky, a vedení nemocnice vyměnit.

JUDr. Josef Pavel
Hejtman Karlovarského kraje

Související: Pane hejtmane, přestaňte snít a probuďte se