Vážený pane Zahradníčku, pane šéfredaktore,

„nezávislá objektivita“ Vašeho osvědčeného tandemu redaktorek (K+K, alias Kopecká + Kalinová, alias Kalinová + Kopecká) ze včerejšího jednání Karlovarského městského zastupitelstva mne tak nadchla, že si ji dovoluji doplnit o pár následujících poznatků.

V článcích „Karlovy Vary pomůžou firmám v tíži“ a „Rozhodnuto. Město utratí dvě miliardy a výrazně se zadluží“ zmíněným dámám uniklo pár podstatných věcí.

V příloze tohoto dopisu Vám zasílám kopii hlasování o zřízení fondu pomoci, ze kterého jasně vyplývá, že tento fond nebyl zřízen těsnou většinou 20 hlasů, jak mylně uvádějí, ale počtem hlasů 33 z 36 přítomných zastupitelů (z celkového počtu 38 zastupitelů byli včera 2 řádně omluveni), jinými slovy tento fond pomoci nepodpořili pouze 3 zastupitelé (p. Kotek — proti, pánové Žemlička, Růžička — zdrželi) a všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro. Opravdu nevím a neumím si vysvětlit, co vede vaše redaktorky k tomu, že o takto zásadní věci informují tímto způsobem, ale jediné reálné vysvětlení se mi naskýtá snad jen to, že na matematiku chodily někam jinam, než my všichni ostatní. To by mi nakonec vysvětlilo i pojem tzv. „ nezávislé žurnalistiky “ v podání zmíněných redaktorek a konečně bych jej pochopil.

Velmi rád bych také přivítal, kdyby se v článku „Rozhodnuto. Město….“ nezaměňovala karlovarská veřejnost a občané za občanské sdružení O co jim jde (pánové Homolka a Fujdiar) a jejich sympatizanty (2), protože k objektivnosti a vyváženosti Vašeho článku by jistě prospělo i to, aby se nezapomnělo na pana Erika Macu, ekonomického a organizačního poradce, který to naopak s rozpočtem města neviděl tak zle. (pozn. Vše doloženo zvukovým a obrazovým záznamem).

Nepředpokládám, že tyto moje doplňující objektivní informace na rozdíl od spousty jiných duchaplných glos ještě duchaplnějších glosátorek uveřejníte, ale protože všichni toužíme po maximální objektivnosti, tak zároveň nabízím tento můj nepatrný zpravodajský pokus i jiným sdělovacím prostředkům.

V úctě. Ponížený a často napadaný služebník Vašich geniálních glosátorek.
Petr Keřka, alias PK.