Vedení Karlovarské krajské nemocnice, a.s., musí reagovat na článek uveřejněný v Karlovarském deníku dne 15.10.2008 pod názvem: „Dárců krve ubývá, podle Červeného kříže hrozí krize“.

Problematika dárcovství je velmi zodpovědná a důležitá oblast našeho zdravotnictví.

Vyžaduje mimořádný přístup a srdečné poděkování těm, kteří tuto zatím ničím nahraditelnou tekutinu pro záchranu lidských životů bezplatně darují. Musíme si na druhé straně uvědomit, že i zde je již delší čas prováděna regulace odběrů na většině transfuzních oddělení, jelikož nejde dělat velké zásoby, aby nedošlo k překročení jejich expirace (doby použitelnosti). To by bylo krajně nezodpovědné a doslova trestné. Potřeba odběru krve je také regulována podle potřebných krevních skupin. S krví by se v žádném případě nemělo obchodovat a odebírat ji za každou cenu. Transfuzní stanice již za léta své existence mají ověřenou potřebnou zásobu krve, kterou musí mít k dispozici. Přesto všude dochází někdy k situaci, že chybí např. určitá krevní skupina při hromadných dopravních nehodách apod.

V těchto mimořádných případech jsou pak v médiích vyzýváni dárci k mimořádným odběrům. Tak je to běžné v celé EU. Z výše uvedených důvodů jsou dárci oslovováni k odběrům podle potřeby a krevních skupin. Tvrzení zástupce ČČK, že pravidelně ubývají dárci a hrozí krize, neodpovídá skutečnosti.

Počet aktivních dárců na chebské transfuzní stanici je stabilní a dlouhodobý a pohybuje se kolem 1200. Úbytek dárců věkem a ze zdravotních důvodů je doplňován novými mladými dárci. Velice kladně hodnotíme aktivity Ing. Michaláka z chebské VŠE pod názvem: „Kýbl akademické krve“.

Tato akce jde však mimo chebský ČČK. Nevíme také, odkud bere pan Fletter informace, když na naše oddělení nechodí. Kritizované čekací doby jsou přiměřené počtu odběrů. Jen pro informaci uvádíme, že při počtu do 40 odběrů jsou obvykle hotovy do 9.00 hod. a při počtu 60–70 odběrů do 10.30 hod. Budovat další odběrové místo v nemocnici v Mariánských Lázních je dosti nezodpovědné a velmi náročné jak na personál, tak na vybavení. SÚKL má značné nároky na odběrové místo a není jasné, co pak bude personál dělat, když odebere krev a zaveze na zpracování do chebské nemocnice.

Muselo by to být odběrové místo s krevní bankou a to je o velkých finančních nákladech.

Možná, že by se mohl ČČK obrátit na některou z fakultních nemocnic, kde mají odběrový autobus, ten by přijel s personálem, který by odebral krev a odvezl ke zpracování do krevního centra.

Závěrem chceme říci, že se snažíme pro dárce vytvářet dobré prostředí a jsme velmi rádi, že k nám mají důvěru. I proto musí regulace a zavedený systém odběrů zůstat jako dosud.

Ing. Jan Ferenc, výkonný ředitel KKN, a.s.