Vážený pane hejtmane JUDr. Pavle,

doufáme, že stejně tak, jak pravidelně používáte veřejné Hejtmanské listy jako svou privátní tribunu kdehonestování hnutí Doktoři, budete schopen otisknout vHejtmanských listech tento náš článek jako námi požadovanou omluvu za Váš příspěvek o Doktorech, otištěný včervnových Hejtmanských listech. Zároveň tím reagujeme i na Váš článek vKarlovarském deníku ze dne19. června, kde píšete, že Doktoři jsou (kromě jiného) směšní.

Ve svých článcích se snažíte zbavit veškeré odpovědnosti za ekonomický, personální a morální marazmus, panující nyní v Karlovarské krajské nemocnici (KKN).

Byl jste to však Vy, kdo spůsobením společnosti Česká zdravotní vKV plně souhlasil a kdo ji do listopadu 2007 bezvýhradně i v tisku hájil.

Obdobné potíže jako byly u nás, začínají být nyní navíc zřetelné i vÚsteckém kraji, kde vnemocnicích působí sesterská společnost České zdravotní.

Politické vedení kraje je tedy nepřímo odpovědno za kritický nedostatek personálu vnemocnicích, personálu, který kvůli špatnému vedení vminulých dvou letech odcházel a nadále odchází. Připomínáme občanům našeho kraje, že od léta 2008 dojde snejvětší pravděpodobností kuzavření tří lůžek JIP interního oddělení, kožní ambulance, několika lůžek ARO. Trvale je zavřené celé patro chirurgie a interny. Před personálním kolapsem je urologie a gynekologie, krize panuje na neurologii.

Hrozí, že už tak přetížení lékaři karlovarské interny budou muset jezdit na sokolovskou internu, kde zbyli tři lékaři. Akutně hrozí prodej budovy č.7 - bývalé patologie - a nikdo neví komu (viz zápis KÚKK 30.5.2008). Bude poté uprostřed nemocnice například hotel nebo kasino? Co bude prodáno pak?

Nyní kvizi nové nemocnice na "zelené louce". Sám víte, že Kraj nyní chystá neuváženou a projekčně málo připravenou investici „do betonu KKN“, respektive chystá se utratit peníze EU za každou cenu, a to rychle a do termínu voleb.

Proč asi? Kdo bude vnové budově pracovat, když nejsou lékaři ani sestry? Navíc nemocnice v KV je pro celý kraj příliš malá, i kdyby se přestavěla třikrát. To nevíte?

Píšete, že řídíte Kraj metodicky. Opět jde o nepravdivé údaje. Vždyť i Vy víte, že nemáte hotovou koncepci krajského zdravotnictví, nevíte, co kde má být a jak to má fungovat. Silou prosazujete takzvanou "optimalizaci" školství. Navíc jste nařkl primáře KKN z toho, že se dosud nikdy nestarali o zajištění nutného personálu. To je další fabulace. Můžeme doložit mnoho listin, které svědčí o opaku.

Píšete, že průměrný plat lékařů vkarlovarské nemocnici je 60.569 Kč. To je další úmyslná a zavádějící poznámka koklamání veřejnosti a jejímu nasměrování proti Doktorům.

Platy lékařů jsou po nástupu zVŠ 16.400 Kč brutto, po 1. atestaci (čili po pěti letech praxe) cca 25.000, po 2. atestaci (cca po deseti letech praxe) maximálně 31.000 hrubého. Všechny ostatní složky mzdy jsou za práci vnoci, o víkendech nebo jde o osobní ohodnocení za místa vedoucích lékařů. Průměrně odpracuje každý lékař měsíčně 100 hodin přesčasů = nočních a víkendových služeb, tj. dalších 11-12 pracovních dnů ke svému plnému úvazku NAVÍC!

Platy sester po škole jsou cca 12.600 brutto. Mnoho sester nyní hodlá odejít prodávat uzeniny do Globusu…

Připomínáme, že lékaři nemocnice KV se letos dobrovolně vzdali jakéhokoli zvýšení svých platů ve prospěch zvýšení platů sestřiček, což jste asi zapomněl kdekoli zmínit…

Pokud byste chtěl, jak píšete dále, za chyby vedení Kraje odvolávat celý management KKN, bylo by spíše vhodnější poučit některé ředitele o tom, že doba, kdy se slušným lidem vyhrožovalo "personálními dopady", rozumějme vyhazovem ze zaměstnání (viz článek určený zaměstnancům Karlovarské nemocnice, publikovaný na intranetu KKN) za to, že mají jiný "politický" názor než takzvaní "mocní", skončila vroce 1989. Navíc dochází kzastrašování našich členů, například tím, že jim nebude prodloužena pracovní smlouva, pokud zahnutí Doktoři budou kandidovat.

Na závěr však největší nonsens.

Píšete, že řízení Kraje není možné svěřit odborníkům (jak chtějí Doktoři), ale že Kraj musí řídit straníci.

To zde přece již jednou bylo! Straníky však nelze za chyby odvolat, odborníky ano… Víte, že úroveň vedení našeho kraje je dle studie ve srovnání sostatními na předposledním místě? Pokud ne, onu studii Vám rádi poskytneme.

Radní Řezníček veřejně nazval Doktory "sektou, která si myslí, že je pupkem vědění". Je však lépe být pupkem vědění než být pupkem nenasytným, případně pupeční kýlou.

Spozdravem a přáním horkého a slunného léta,

za Hnutí Doktoři
MUDr. Vít Baloun a primářka biochemie MUDr. Margita Cheníčková