Než se budu věnovat skutečným problémům, které Karlovarský symfonický orchestr dnes reálně musí řešit, chci zmínit, kdo a proč vytváří kolem orchestru mediální bouři ve sklenici vody. Jde o skupinku několika hráčů, kteří si za léta svého působení v orchestru vytvořili pozici „mazáků“ mluvících ředitelům a šéfdirigentům do jejich práce a striktně vyžadujících výhody pro své osoby. A ejhle, po dvaceti letech narazili. Byly jim odebrány výhody a výhodičky, jako jsou například dlouhodobé střídačky, extra placení kolonádních koncertů, drancování archivu KSO a další. Nový ředitel Zdeněk Vikor je zařadil do řad ostatních zaměstnanců a jedná s nimi jako s jakýmkoliv jiným hráčem orchestru. Logicky, toto se jim nemůže líbit a kopou proto kolem sebe.

Dnes, aniž by si to možná byli uvědomili, se nechávají zneužívat pro hru některých opozičních politiků, kterým samozřejmě vůbec o ně, natož o KSO, nejde. Hlavně, aby se vyjádřili k čemukoliv na jakékoliv téma, bez jakéhokoliv hlubšího a objektivnějšího pochopení celé situace. Hlavně, že učiní mediální exhibici a je jedno s jakými výsledky pro hráče. Hlavně, že se sami dostanou do sdělovacích prostředků a snad získají nějakou pozornost pro sebe v nadcházejících volbách. Ptám se, kolikrát byl někdo z těchto politiků na koncertě KSO? Dovoluji si říct, že skoro nikdo. Ukázal se vždy pouze tehdy, když očekával nějaký konflikt, který by mohl mediálně využít.

Atmosféra nátlaku a psychického vydírání směrem k vedení Města Karlovy Vary vygradovala po tiskové konferenci v úterý 11. května. Původně avizovaná témata k diskuzi byla naprosto odsunuta na vedlejší kolej, na programu zůstalo jen vyhrožování stávkovou pohotovostí, směřující k odvolání Mgr. Zdeňka Vikora, současného ředitele. Zabýval se někdo snad tím, za jakých okolností je stávka v souladu se zákonem? Jediným konstruktivním tématem tiskové konference zůstaly již předtím diskutované organizační změny, které proběhly v minulých týdnech. Ty vyplynuly již z rozhodnutí loňského prosincového zastupitelstva po schválení snížení rozpočtu KSO o 20 %. Změny ale musel udělat až současný ředitel, a udělal je sociálně citlivým a tím nejméně bolestným způsobem – aby nemusel nadobro propustit deset hráčů, nabídl některým hráčům snížení úvazku řádově o tři desetiny. A drtivá většina oslovených nabídku bez problémů přijala. Sám ředitel v rámci úspor hraje nadále part prvního hráče trubek, stále excelentně, ale zdarma. A tak na rozdíl od mnoha jiných zaměstnavatelů, orchestr nepropouští. Dojde-li ke konsolidaci financí – pro ilustraci: roční náklady na honorář šéfdirigenta činily v loňském roce za celkem 6 týdnů se šesti koncerty cca 250 000 Kč – orchestr plánuje ušetřené prostředky vrátit zpět mezi muzikanty ve formě odměn.

Karlovarský symfonický orchestr je nepostradatelnou kulturní součástí našeho města a vedení města pevně stojí za jeho zachováním. Lživé jsou výroky o dalším „zeštíhlení“ a zprávy o jeho likvidaci, považuji je doslova za šíření poplašné zprávy. Pozice šéfdirigenta bude posílena o karlovarského rodáka Jiřího Štrunce, bezpochyby velmi kvalitního profesionála. Tato změna je výhodné nejen finančně, ale především proto, že orchestr potřebuje mít svého uměleckého šéfa co nejvíce k dispozici, a šéfdirigent musí tvořit s ředitelem spolupracující tým. Osoba Martina Lebela byla zárukou vysoké umělecké kvality, ale jelikož žil v Paříži, byl odtržen od reálného dění v orchestru a v tak velkých časových odstupech se prostě nemohl s orchestrem sžít. Martin Lebel dostal nabídku na několik koncertů, kterou přijal a bude nadále čestným hostem KSO.

Teď se budu opakovat, ale opakování jest matka moudrosti. Tím pravým důvodem současného dění, který nikdo z „potrefených“ nemůže zpochybnit, je neochota některých hudebníků smířit se se skutečností, že s novým ředitelem přišel řád a režim. Jeho prioritami jsou rovné podmínky pro všechny, profesionalita a umělecká kvalita. Ředitel Zdeněk Vikor napravuje absurdní situaci, kdy hráči hráli s jinými orchestry v době, kdy berou řádný plat v KSO a orchestr za ně platí zákonné odvody. Nastavil pravidla pro půjčování hudebních nástrojů v majetku KSO, kdy tyto prostředky zřizovatele byly dle zákoníku práce zneužívány, a logicky klade na první místo pracovní povinnosti ke KSO. Po mnoho let byly tyto záležitosti opomíjeny a jejich absence byla omlouvána tzv. zvykovým právem. Zde hledejme pravé důvody k nátlaku na odvolání ředitele KSO Zdeňka Vikora, hysterii hrstky hráčů a jejich důvody pro vyhrožování (v tomto případě nedůvodnou!) stávkou. Považuji za nepřípustné, aby tito muzikanti rozhodovali o tom, kdo bude ředitelem organizace, stavěli tak ostatní členy orchestru do role rukojmích a uzurpovali si právo rozhodovat o všem a o všech, s drzostí vyvolených, zneužívajících k tomu odborovou organizaci.

Naštěstí je v KSO mnoho rozumných hudebníků, kteří stojí nohama na zemi. Svou podporu stávajícímu řediteli vyslovil včera prostřednictvím e-mailu i současný šéfdirigent Martin Lebel, i vedení Města Karlovy Vary. Plně si uvědomuji psychickou náročnost pozice těchto lidí a mají můj velký obdiv. Věřím, že nezbývá, než spoléhat na zdravý úsudek každého občana, a každému kdo má zájem, předložit zatím trochu přehlížené racionální důvody pro současná opatření, tak aby si sami obyvatelé Karlových Varů mohli utvořit vlastní názor. Nikdo nechce likvidovat ani orchestr, ani jeho hráče. Pokud však někdo nedokáže současnou situaci přenést přes srdce, umělecké školy – střední i vysoké – ročně opouští na pět stovek vystudovaných hudebníků, kteří si hledají umístění a váží si každé dobré nabídky. A věřte, že je mezi nimi i mnoho velmi kvalitních hráčů!

Je jenom na stávajících muzikantech, jak se k celé situaci postaví a zda pochopí, že éra rovných a rovnějších v KSO skončila a že se bude měřit všem rovným dílem. Jedině tak totiž snad konečně nastane ten tolik očekávaný klid a muzikanti budou se ctí plnit svou nejzákladnější povinnost, kterou je interpretace kvalitní hudby, prostřednictvím koncertů v koncertních sálech i na kolonádách, pro potěšení nás všech i návštěvníků města. To je původní a dodnes neměnný důvod existence Karlovarského symfonického orchestru.

Dagmar Laubová
náměstkyně primátora