Herna za hernou prorůstají centrumi okrajové části města. Dalo by se sázet na to, kde všude po zaniklých provozovnách různého druhu, od restaurací po květinářství, vykvetou záhy nové a nové herny. Jsou to pro náš život zcela nezbytná místa. Jedni sem nasypou výplatu, jiní kořist z nějaké kriminální činnosti, u nejmladších hráčů se člověk radši ani nedohaduje zdroje peněz.

Karlovy Vary jsou jako rakovinou prorůstány tímto, dle mého soudu, nemorálním byznysem.

Jedni se odvolávají na peníze z hazardu do rozpočtu, bez kterých se městská pokladna neobejde. Druzí poukazují na českou legislativu, která dává pramalé regulační možnosti této činnosti. Třetí spekulují nad tím, že když potlačíme jeden druh výherních automatů, z nichž jdou peníze městu, vymění je provozovatel za jiný druh, z něhož část zisku poplyne státu.

Pokud budeme stále hledat důvody, proč s tímto morem dneška nejde nic dělat, jen zvyšujeme šance kohokoliv z nás či našich dětí na diagnózu „hráčská závislost“.

Samospráva by proto měla začít konat všemi prostředky, kterých se jí dostává, bez ohledu na to, zda národní legislativa, dříve nebo později, možná pomůže.
Cíl: vytlačit hazard z centra města a z okolí škol a dalších zařízení pro děti a mládež.
Postup: co nejpodrobnější mapování současného stavu, zadání právnímu odboru magistrátu na zpracování možných východisek a rizik s nimi spojených. Vstup do Sdružení měst a obcí proti hazardu, výměna zkušeností s jeho členy. Volba možných regulačních mechanismů k zamezení vzniku nových heren a postupné eliminaci stávajících podniků.

Zní to jednoduše, realizace je však neskutečně složitá. To nás ovšem nevyvazuje z povinnosti nějak začít. Neustále konstatovat, že „to nejde“, je začátkem cesty do pekla.

Petr Kulhánek, karlovarský zastupitel
(Karlovarská občanská alternativa)