Po odmlce je ve sdělovacích prostředcích opět velmi aktuální záměr stavby hotelu Grand Majestic v „kamenolomu“ u karlovarského Vřídla a chrámu Maří Magdaleny. Sleduji se zájmem vývoj návrhů využití místa od počátku, koneckonců jsem se k nutnosti konečného řešení této lokality více jak před rokem v tisku také vyjadřoval.

Vzato čistě pragmaticky, nyní stojíme na startovní čáře, kdy kompetentní úřad podle někoho potvrdil, podle jiného přebil svým rozhodnutím přípustnost projednávání záměru výstavby hotelu v této lokalitě k dalším procedurám v potřebných řízeních.

Ano, v souladu s platným územním plánem, který pro toto území počítá s hotelem nejvyšší kategorie. Mělo by nyní být na všech dotčených stranách, aby svými mechanismy realizaci záměru regulovaly tak, aby výsledek byl v souladu se všemi podmínkami, které tato exponovaná lokalita vyžaduje. Bylo by s podivem, kdyby jakýkoliv projekt v srdci lázeňského území nevzbuzoval protichůdné emoce. Jako je vyvolával bezpočet dříve kontroverzních staveb po celém světě, dnes neodmyslitelných součástí míst, kde stojí.

Nejčastěji je slyšet, že se proti záměru staví všichni — památkáři, urbanisté, veřejnost. Nejsem přítelem paušalizace, proto by mělo zaznít zřejmě přesněji, že v každé ze jmenovaných skupin existují na věc rozdílné názory. Podle mých znalostí ne všem památkářům projekt vadí, a už vůbec ne všem jako celek, mají spíše dílčí výhrady k postupům některých řešení. Urbanisté a architekti — škála názorů od odsuzujících k vychvalujícím. Veřejnost se opět dělí na více táborů.Odtěch, kteří by v tomto místě nejraději viděli park či kolonádu, přes mlčící většinu, kterým to je jedno, až po ty, kteří svými hlasy určili tento projekt jako vítěze letošního ročníku přehlídky ve stavebnictví For Arch.

Pokud se kdokoliv seznámí se studií (například na http://stavby.karlovarska.net/),může sám posoudit, zda hotel bude utlačovat kostel, zastíní sluneční hodiny nebo Jeana de Carro, zda jde o monoblok odpudivé novostavby. Jednostranným pohledem se objektivního hodnocení ještě nikdo nedobral.

Osobně preferuji řešení respektující architekturu oblasti (i její vývoj od historie po současnost) a všechny omezující podmínky dané lokalitou. Řešení, které zacelí několik desetiletí neléčený vřed v centru města a pomůže pozvednout prestiž značky Karlovy Vary jako světových lázní. Představovaný a tolik diskutovaný projekt mi prozatím výše řečené nijak nevyvrátil, a pokud je nově koncipovaná lázeňská péče nejvyššího standardu v tomto hotelu cílena, dle vyjádření investora, především na západní trhy, může navíc jen stabilizovat dosavadní nerovnováhu mezi Východem a Západem v našich lázních.

Nechme proto stranou neuchopitelné dojmy, hodnoťme jen uchopitelnou realitu, sundejme růžové i černé brýle, objektivní divadelní kukátko bude nejlepší.

Petr Kulhánek, karlovarský zastupitel za KOA