Je určitě dobře, že byla schválena smlouva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Přinese městu čtyři sta dvacet milionů korun v následujících pěti letech na podporu financování projektů zejména v západní části města kolem Ohře a nové haly. Můžeme polemizovat nad tím, zda jde o investice s nejvyšší prioritou, bylo však nutné respektovat mantinely nastavené Regionálním operačním programem.

420 v budoucnu obdržených milionů je pouze pomoc, nikoliv dar. Je to 60 % celkové hodnoty investic. 40 %, přesně 273 milionů Kč, musí poskytnout město z vlastních zdrojů, a to ještě v ideálním případě, kdy všechny projekty budou administrovány bezchybně a všechny uznatelné náklady budou skutečně uznány.

Euforická prohlášení vedení města, operující se 420 miliony, obsahovala pouze A. Měla obsahovat i B — se spoluúčastí města se doposud v žádném rozpočtovém výhledu do budoucna nepracovalo, rozpočtový výhled již tak výrazně zatížený neuváženou skladbou financování nové haly dává prozatím jen velmi málo prostoru k tomu, najít každý rok dalších 55 milionů po dobu 5 let ke spolufinancování projektů IPRM. Pro zodpovědně sestavený, vyvážený rozpočet by to neznamenalo vážnější problém, pro ten karlovarský je to další silná rána do kýlu lodi. Mělo zaznít i C — realizované projekty s sebou ponesou provozní náklady, tím se však doposud zjevně nezabýval nikdo. Slova „moudrého hospodáře“ zazněla na jednání ZM z úst náměstka Keřky. Provozní náklady realizovaných projektů? To přece nebudeme řešit nyní, to budeme řešit, až se vyskytnou. A to už budou řešit jiní. Slova hodná stratéga a uvážlivého manažera, který má vizi.

V současné situaci, kdy už není moc co z městského majetku prodávat, na městskou pokladnu se valí splátky úvěru na halu, dofinancování jejího zázemí a následného provozu a řada oblastí a míst městské infrastruktury volá po urgentních investicích, je to už pomalu na nástup krizového manažera. Chlácholení se rostoucími příjmy není řešením.

Pomalá a kamenitá cesta zpět do černých čísel může podle mého názoru vést pouze přes:

• kvalifikované nastavení priorit (neexistuje to kvalifikované)
• uváženou, byť nekompromisní restrikci běžných výdajů (existuje pouze proklamativně, poté se vyrojí řada rozpočtových opatření s dodatečnou potřebou financí)
• podrobný přehled o finančních tocích a tím o racionálním účelovém vynakládání prostředků (existuje ideově a v přípravách)
• důsledné hledání možného financování z dotačních titulů všech úrovní a dalších alternativních zdrojů — těsnější spolupráce s místními podnikatelským i subjekty (dosud nedůsledné)

Postupným narovnáváním finančního hospodaření máme ještě nějakou naději vyhnout se situaci liberecké radnice (s obdobným břemenem financování nové haly), kterou už nemohlo zachránit nic jiného než emise dluhopisů. To by ovšem muselo znamenat obrat v myslích nebo přímo změnu v lidech. Nastavená linie vedení města však přehnaným optimismem asi nikoho nenaplňuje.

Petr Kulhánek, zastupitel