Po přečtení tohoto podivného nadpisu zahlodá v mysli čtenáře myšlenka, o co vlastně pisateli kráčí? Pokusím se ve stručnosti dát na tuto otázku odpověď, převyprávět událost, která se pouze zdánlivě dotýká jen úzkého okruhu místních občanů, ale má ve skutečnosti širší rozsah. Ukazuje, jak se dá v našem městě zákon zneužít k tomu, aby byla uplatněna moc peněz ve formě cizího kapitálu a nedbá se na udržení tolik obdivované krásy, kterou nám po sobě zanechali naši předchůdci.

Jedná se o zástavbu lukrativní proluky proti místní kolonádě v prostoru ulice Na Vyhlídce výstavbou vily Adler společností Čerus, s.r.o.

Mamutí stavba

Podle projektu je to mamutí stavba, která svým rozsahem vůbec neodpovídá velikosti uvedené parcely, což je na první pohled i pro laika patrné. Nedbá se na zvykové právo dodržovat mezi stavbami určitou vzdálenost a tím porušuje vyloženě vilový charakter dané oblasti, která je tu od nepaměti. Není to bohužel žádná stavba pro začínající mladé lékaře, zdravotní sestry, učitele či jiné žádané profese, kterých má město nedostatek, ale pouze pro nejmovitější zájemce. Copak pro ně nemůže stát na tomto místě dům, postavený městem, který by jim dovolil zde zakotvit natrvalo? Bydlení v uvedené lokalitě nebude zřejmě dostupné ani pro střední vrstvy naší společnosti.

Letmý pohled na informační obrázek ukáže, že u nás už asi neplatí uctívaný názor proslulých místních architektů Fellnera a Helmera, že každý projekt musí splňovat účelnost, vysokou technickou úroveň, ale i dokonalý soulad s místem, kam je zasazen. Ale to je věc příslušných památkářů, kteří mají jistě čisté svědomí. Toto místo je totiž stejně důležité jako neblaze proslavený „kamenolom“ u Vřídla. Jsem přesvědčen, že by o realizaci měla proběhnout rozmluva širší veřejnosti, protože se jedná o závažnou věc i z hlediska budoucího pohledu na historické jádro našeho města, kde platí pro třeba nepatrnou změnu ta nejpřísnější hlediska. To už nám dnes nestačí poučení z výstavby Thermalu a Vřídelní kolonády???

Stojí za to věnovat pozornost době i času, který byl určen k vyřízení této žádosti. 8.října 2008 podala společnost žádost o umístění stavby, 9. prosince 2008 nařídil stavební úřad ústní jednání všech účastníků podle práva, 18. prosince 2008 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby na příslušné parcele, které nabylo právní moci 23. ledna 2009. Tady vznikl základní klíčový problém.

Jednání o nás bez nás

Všechny instituce byly k jednání pozvány písemně, zatímco k informaci těch hlavních – obyvatelů a pravoplatných majitelů sousedních domů Na Vyhlídce 10 a 14 měla stačit podle zákona v mnohatisícovém městě pouhá vývěsní tabule. Ti neměli ani tušení, že se v této idylické době vánočních svátků začíná jejich drama.

Tak se jednalo i o nich, ale bez nich, a nikoho na našem úřadu při tomto jednání netrklo, že je v tomto případě něco v nepořádku. Po delším pátrání jsem zjistil, že se vyvolaného ústního jednání ve výše uvedeném 9. prosinci zúčastnily celkem 4 osoby, z toho 2 projektanti. Zápis o jednání je vyjádřen ve dvou nic neříkajících větách.

Snad se tolik neproviním, když si dovolím konstatovat, že na podkladě špatného zákona došlo k této frašce, kdy bylo rozhodnuto, že bude postavena v přísně sledovaném historickém centru ve velice moderním stylu vila Adler. Pravoplatní zájemci neměli ani potuchu, co se to vlastně stalo, ale společnost Čerus dostala touto podivnou cestou posvěcení pro svůj záměr a mohla jásat. Tohle se stalo 20 let po naší slavné revoluci. Za tohle jsme bojovali???

Když uvedení občané, ne úředním upozorněním, ale čirou náhodou objevili tuto zásadní chybu a zjistili, že je to pro ně vlastně obyčejný podfuk, dožadovali se podílu vyjádřit také dodatečně své názory, stačila k vyřízení jejich stížnosti výše uvedená věta: „Tak praví zákon!“ Je to vaše, a ne naše chyba a do zápisu se dala věta: “Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Veřejnost neuplatnila připomínky“. Za tím je skryta vlastně myšlenka: Mlčte a nic nežádejte! Podle zákona nemáte na nic právo! A tak vzpomenutá tečka v nadpisu byla na světě.

Je taková věc po dvacetiletém trvání našeho státu vůbec možná? To má člověk i v idylické vánoční době denně chodit k úřední tabuli a předčítat si, zda se něco neděje proti jeho ústavním a pravoplatným zájmům. Klasický příklad, jak se dá pro určitou věc zneužít i vhodný čas. Padesát let chodím kolem tohoto místa a už několikrát se zdálo, že se tu bude něco dít (protože se za tu dobu vykácelo nejméně dvakrát ovocné stromoví), ale nikdy k ničemu nedošlo. Až teď nás páni poslanci a náš úřad dostali a nesmyslné právo stojí na jejich straně. To je opravdu smutné poznání!

To, co jsem vylíčil, se událo koncem roku 2008. V srpnu roku 2009 (doba dovolených – opět zřejmě hraje svoji roli vhodnost času pro žadatele, a ne pro další účastníky) do našich domovů přichází pro každého osobně úřední oznámení o přeložce kanalizace. To je přeložka tak důležitá, že je k tomu potřeba najednou souhlas všech bez rozdílu? Je to nepřehledná halda dopisů, která se musí úředně dostat i těm, kteří si je osobně nevyzvednou. Nápadný je ten nevysvětlitelný kontrast - k jednání o výstavbě vily to nebylo nutné – to opravdu stačí jen informace na vývěsní tabuli???

Drama vrcholí. V úřední pozvánce k zahájení stavebního řízení na den 27. 8. 2009 stojí příkaz: „Umístění stavby bylo projednáno v územním řízení z 18. 12. 2008 (???). K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle par. 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.“

A nová tečka je na světě

Vše je dávno údajně právně schváleno a teď jde jen o upřesnění technických připomínek ke stavbě uvedeného projektu. Ukazuje se, že i po této stránce jsou problémy nemalé. Tak mohutná stavba vyžaduje náležité kotvení, které má zasáhnout i do sousedních parcel, ale s tím si nikdo nedělal starosti. Že je to soukromý majetek a může to podstatně narušit i statiku sousedních domů, to snad nikoho z autorů nenapadlo. Žádné jednání na počátku neexistuje. Bouře vrcholí.

Upozornění, že podle zákona mělo být na místě včasné oznámení o záměru a tvaru stavby, už nic nevyřeší.

Z této zkušenosti plyne, že není zákon jako zákon. Nikdo nechce udělat nic, aby jeho nedostatky opravil, nebo aspoň na možnost jeho zneužití vůči ostatním zájemcům krátkým dopisem upozornil. To bych očekával především od místního úřadu. Stačilo vytipovat si jednoho člena z uvedených sousedních domů, kterých se věc bezprostředně dotkne, a dát mu „echo“, že se něco v určitou dobu bude dít, a nemuselo dojít k takovým koncům a nekonečným sporům. To by byla služba od dobrého úřadu, která by stála za pochvalu. Bohužel, nic takového se nestalo. Stručný, ale výmluvný nadpis vyjadřuje plně filozofii naší současné společnosti. Je to smutné zjištění.

Rudolf Šimonovský