Jako primátor se musím pozastavit nad neustálými úvahami o tom, zda zastupitelstvem města zřízený fond pro ekonomickou podporu zaměstnanců strategických firem má být určen především pro generálního ředitele Karlovarského porcelánu.

Je to zřejmý nesmysl, stejně jako opakované tvrzení, že v Karlovarském porcelánu je z 1.200 zaměstnanců pouhých 15 z Karlových Varů, a ještě se jedná především o vedení společnosti. Podle oficiálních informací se jedná o celkem 144 zaměstnanců, což je zásadně jiné číslo.

Cílem fondu je především řešit složitou situaci běžných zaměstnanců výrobního podniku, který se kvůli globálnímu dění dostal do konkurzu a není schopen vyplácet mzdy. Zdůrazňuji, že fond není zřízen jen pro Karlovarský porcelán, ale do budoucna bude v případě potřeby sloužit i jiným firmám, které jsou z hlediska zaměstnanosti, tradice a ekonomické struktury pro město Karlovy Vary strategické a jejichž zaměstnanci by se dostali do podobných obtíží.

Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary