Vážení posluchači a přátelé orchestru,

Unie orchestrálních hudebníků, tedy odborová organizace světší členskou základnou vorchestru, je nucena se vyjádřit kjednání Magistrátu města jakožto zřizovatele Karlovarského symfonického orchestru.

Magistrátem nově jmenovaný ředitel p. Zdeňek Vikor spolu skoncertním mistrem p. Vladislavem Linetskym vytvářejí zpozice svých postů úmyslně mylný obraz o svých spoluhráčích.

Unie OH žádá Magistrát města o odvolání ředitele Mgr. Zdeňka Vikora a následné jednání o nejschůdnější řešení vzniklé situace. Není pravdou, že UOH chce odMagistrátu města pouze peníze ,kterých se vdnešní době nedostává nikomu, ale naopak chce nabídnout konstruktivní řešení založené na získávání peněz zjiných zdrojů.

Postupné oklešťování , které se v současné době stalo strategií nového ředitele, vede pouze ke snižování umělecké kvality s tím spojené snižování konkurenceschopnosti a postupnému zániku orchestru.

Unie není tou rebelující skupinkou, jak se o ní Magistrát města soblibou vyjadřuje, naopak usiluje o zachování orchestru jako kvalitního symfonického tělesa.

Nový ředitel však usiluje o rozbourání vztahů mezi jednotlivými hráči, podle hesla rozděl a panuj. Hudba však má vznikat vprostředí klidu a míru, nikoliv pod tlakem a mocenským vydíráním.

Vzhledem kudálostem a jejich postupnému vývoji se tedy Unie rozhodla na svém včerejším zasedání členské schůze zahájit jednání se členy orchestru o stávkové pohotovosti.

Vážení posluchači, děkujeme vám za pozornost a přejeme vám nyní příjemný poslech hudby, kterou pro vás hráči Karlovarského symfonického orchestru hrají vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Unie orchestrálních hudebníků KSO