Se zájmem jsem si přečetla článek věnující se hernám v našem městě. Bydlím v Rybářích a to co je na Sokolovské ulici nevidíte snad nikde ve městě. Nemyslím tím teď její rekonstrukci, ale její provozovny. Vždyť je celá doslova "poseta" hernami, zastavárnami či bazary. Je tu také Armáda spásy a horní nádraží. To vše v těsné blízkosti.

Ve Vašem výčtu heren, které by měly mít problémy s dodržením 100 m od škol chybí herna naproti zastávce u Elite, u přechodu pro chodce. Je na rohu a od ní do škol je to velmi blízko, blíž než z herny v Elitce. Po Sokolovské chodí spousta školáků, vždyť ve Šmeralově ulici (souběžná se Sokolovskou) jsou školy tři spolu se školní družinou. Myslím si, že na vzdálenosti vlastně nezáleží, jelikož děti musí do škol někudy jít a dojít a okolo heren projít.

Nad hernami by mělo být samozřejmostí kamerového dohledu (včetně okolí). Jenom naše rodina byla již několikrát vykradena, přepadena, obtěžována i žádána o peníze. A tak závěrem musím konstatovat, že se naší rodině v Rybářích příjemně nežije a nemyslím si, že to změní rekonstrukce Sokolovské ulice.