Vážení spoluobčané,

ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rád bych vás touto cestou požádal, abyste využili svého volebního práva a do volebních místností ve svém okrsku opravdu přišli. Koho budete volit, je na Vás.

Na první pohled se může zdát, že parlamentní volby nejsou pro běžný život v našem kraji až tak důležité. Právě naopak. Karlovarský kraj je nejmenším krajem ČR s nejnižším počtem obyvatel. Z toho plyne i nejmenší zastoupení poslanců v Poslanecké sněmovně a tím horší podmínky pro prosazování zájmů našeho kraje, například dostavby dálnice R6 do Prahy.

Ve volbách v roce 2006 získal náš kraj 5 poslaneckých mandátů. Průměrná volební účast v ČR byla 64,5% oprávněných voličů. V Karlovarském kraji byla účast 56,5%, tzn. o 8% nižší a zároveň nejnižší v ČR. V případě, že by náš kraj dosáhl průměrné celorepublikové účasti, získali bychom šestý poslanecký mandát. K zisku tohoto šestého mandátu stačilo pouhých 5% navíc, tedy necelých 11 tisíc hlasů.

Moc bych si proto přál, aby účast v letošních parlamentních volbách byla v našem kraji co nejvyšší, abychom tentokrát na tento šestý mandát dosáhli. Z mých zkušeností hejtmana Karlovarského kraje je totiž zřejmé, že čím silnější zastoupení v poslanecké sněmovně kraj má, tím silnější má vyjednávací pozici při získávání finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozvoje našeho regionu.

Nakonec bych rád zmínil několik důležitých všeobecných informací o letošních volbách.

Volební lístky by měly být všem voličům doručeny do jejich schránek. V případě, že volič lístky nedostane, může si náhradní sadu vyzvednout ve volební místnosti. Volba se provádí vhozením obálky s volebním lístkem vybrané politické strany do volební urny. Pokud volič upřednostňuje některé kandidáty, může využít až 4 preferenčních hlasů. To znamená, že zakroužkuje číslo u jména jednoho až čtyř kandidátů. Volby proběhnou v pátek 28. května a v sobotu 29. května 2010 v obvyklých volebních místech, která budou otevřena v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje