Karlovarští občané i zastupitelé už si bohužel museli všimnout, že s příchodem některých zástupců občanského sdružení „O co jim jde?“ jednání zastupitelstva značně zhrublo. Ačkoliv jsem zastupitelem již dlouhou dobu, eskalaci emocí a výhrůžek, která se s příchodem některých lidí stala bohužel běžným jevem, nepamatuji.

Vše vyvrcholilo na pondělním jednání zastupitelstva, kdy se představitel sdružení „O co jim jde?“ Otmar Homolka opakovaně svým chováním projevil daleko za hranicí slušnosti. Bohužel pan Homolka nerespektuje nejen zákony a jednací řád zastupitelstva, ale ani základy slušného chování. To se plně projevilo krátce po skončení zastupitelstva, kdy mnepan Homolka opět nejprve slovně napadl, a vzápětímnědokonce začal vyhrožovat napadením fyzickým.

Je-li toto styl občanského sdružení „O co jim jde?“, za něž se Otmar Homolka stále schovává, nezbývá námKarlovarákům nic jiného, než se připravit na prosazování názorů a zájmů některých lidí za pomoci pěstí.

Tomáš Hybner
náměstek primátorky města