Dozvěděli jsme se, že prostory Městské galerie v Karlových Varech jsou v ohrožení — že mají být využity pro umístění infocentra.

Myslíme si, že se pan náměstek primátora Tomáš Hybner mýlí, když se domnívá, že je možné bez znehodnocení výstavního prostoru umístit ve stávajících prostorách galerii i infocentrum (viz Mladá fronta Dnes 16. 12. 2008 „Infocentrum se přestěhuje“). Ve stejném článku se totiž dovídáme, že prostor pro infocentrum získaný v galerii stejně není dostačující.

Dle našich dosavadních zkušeností je to jen první krok k zániku celé galerie.

Stávající prostor prodejní galerie není nikterak nadbytečně velký. Prezentace umění by se přece neměla odehrávat v nějakém stísněném prostoru, o který se navíc dělí s jiným provozem, který s uměním vůbec nesouvisí. Osud Městské galerie nám samozřejmě není lhostejný a velké části z nás se osobně dotýká. Tato galerie má dlouholetou tradici, vystavovali zde a svá díla prodávali již otcové některých našich kolegů. Samozřejmě tenkrát neměla název Městská galerie, ale DÍLO – galerie Českého fondu výtvarných umělců, následně pak Galerie U Dvou čápů.

Karlovy Vary nedisponují v současnosti jinou prodejní galerií výtvarného umění. Domníváme se, že k prestiži tak významného města nepatří jenom lázeňství, hotelnictví, turistický ruch, směnárenství, taxikářství, hrací automaty a prodej skleněných cetek, ale že do struktury poskytovaných služeb hostům patří také opravdová kultura prezentovaná na patřičné úrovni. Z oborů výtvarného umění by bylo velkou škodou nechat ladem potenciál řady významných autorů, jichž je v Karlových Varech relativně více než v jiných českých městech. Navíc spektrum jejich tvorby je obohaceno o vlivy a možnosti zdejší porcelánové a sklářské výroby, což jinde také není běžné…

Doufáme, že se ke svým hostům a také k nám, karlovarským výtvarníkům naše město nezachová macešsky (jako již dříve k divadelníkům) a neodepře nám možnost zde svá díla veřejnosti představit a umožnit jejich prodej.

Připadá nám absurdní, že okolní menší města (Sokolov, Ostrov, Chodov, Bochov…) nové galerie zakládají a v Karlových Varech by snad měla být galerie s takovou tradicí zrušena? Nedopusťte to! Chceme pokračovat v tradici, nadále zde pořádat každoroční červnovou výstavu karlovarských výtvarníků, chceme zde mít stále možnost prezentovat svá díla. Ve zmenšeném prostoru galerie nepřichází uspořádání jakékoli výstavy v úvahu.

Dokažte nám, že Karlovy Vary jsou stále ještě i kulturní město!

Rada Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců