Přestože jsem původně nechtěl nijak reagovat na rozhovor s bývalým předsedou představenstva KKN, a.s., Davidem Hanzlem, uveřejněný v Karlovarském deníku a posléze i v Hejtmanských listech, rozhodl jsem se nyní důrazně ohradit vůči jeho některým prohlášením.

Především je to tvrzení o jakémsi „finančním polštáři“, uměle vytvářeném současným vedením společnosti, které se týká zjištěné ztráty 121 milionů Kč za rok 2007. Pro názornou představu lze uvést vývoj výsledku hospodaření od ledna do konce května 2007, kdy již ztráta dosahovala více než 41 mil. Kč.

Není mi také zcela jasné, co p. Hanzl míní útlumovým měsícem prosinec. V účetnictví je to naopak období, kdy je nezbytné provést veškeré účetní a závěrkové operace, spojené např. se zaúčtováním veškerého spotřebovaného materiálu, služeb, vyúčtováním energií a v našem případě i vyčíslení daňového závazku (odložené daně), která zhoršila výsledek hospodaření společnosti o dalších více než 7,5 mil. Kč.

Máme již k dispozici zprávu nezávislého auditora, který ověřil účetní závěrku Karlovarské krajské nemocnice, a.s., za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, s tímto závěrečným výrokem: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s., k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.“

Zdůrazňuji, že účetnictvím, pokud je řádně vedené, nelze legálními postupy výrazně zlepšit nebo zhoršit hospodářský výsledek. Více se tvrzeními p. Hanzla nehodlám zabývat, protože se domnívám, že je nutné čas a úsilí současného managementu věnovat smysluplné a poctivé práci.

Mgr. Jiří Fojtík
předseda představenstva KKN, a.s.