Považuji za nezbytné reagovat na situaci kolem karlovarských Lázní I., tzv. Císařských lázní. V souvislosti s tímto projektem se objevuje celá řada spekulací, a rád bych proto poskytnul veřejnosti fakta.

Lázně I. jsou dlouhodobě nevyužívané, v Karlových Varech chybí prostory pro muzeum, několik let se řeší zázemí pro symfonický orchestr, neexistuje krajské infocentrum a infocentrum města bude výhledově patrně muset hledat také nové prostory, chybí kinosály pro mezinárodní filmový festival.

Objekt Císařských lázní je velice specifický, dispozičně původně řešen jako veřejné vanové lázně, a je památkově chráněn. Městu se již léta nedaří najít odpovídající využití, to vím i jako bývalý primátor Karlových Varů.

Kraj však má možnosti, jak tento objekt znovu oživit a přitom jej zachovat pro veřejné účely. V objektu mají vzniknout důstojné prostory pro krajské muzeum, infocentra, zázemí pro symfoniky, či například nový společenský, kongresový a filmový sál pro cca 500 osob. Projekt má tedy nejen zachránit samotné Císařské lázně, ale také přinést řešení palčivých kulturních potřeb města a kraje.

Je pravda, že vedení města a kraje dospěla k dohodě, že kraj uhradí pouhé 1 % z ceny objektu a daň z převodu nemovitostí. Zdánlivě tak kupuje tento objekt velice levně. Zároveň se ale zavazuje k tomu, že vytvoří projekt na obnovu této stavby – což samo obnáší obrovské penzum práce a nezanedbatelné náklady, a s tímto projektem bude žádat o půlmiliardovou podporu z evropských fondů. Celkově chce kraj přinést investici ve výši 700 – 800 miliónů korun, a to na veřejné kulturní účely.

Abych zamezil nějakým spekulacím, sám jsem navrhnul, aby v případě, že se kraji nepodaří evropské prostředky získat, objekt městu vrátí. Je to podle mého poslední šance na zachování Císařských lázní pro veřejné účely.

Vím, že nebude vůbec snadné získat prostředky na tento projekt a že bude znamenat obrovské množství práce a řešení celé řady problémů. Věřím, že má smysl se o to pokusit a udělat pro to maximum.

Josef Pavel
hejtman Karlovarského kraje