V úterním vydání Karlovarského deníku jsem si s úžasem přečetl informaci o tom, že před časem nebylo lesnické učiliště v Abertamech zrušeno kvůli nezájmu studentů, ale asi z jiných důvodů.

Skutečně nevím, jaké kdo má podklady k takovému tvrzení, protože čísly podložená statistika kraje jako zřizovatele bývalého Středního odborného učiliště lesnického v Abertamech hovoří jasně:

Školní rok 2004/2005: 95 žáků 1.320 tis. provozní náklady
Školní rok 2005/2006: 68 žáků 1.700 tis. provozní náklady
Školní rok 2006/2007: 24 žáci 1.300 tis. provozní náklady

Jen pro úplnost, zákonný limit pro provozování střední školy je 80 žáků.

V roce 2007 po sloučení učiliště s nejdeckou školou byly náklady hrazeny této škole. K 1. září 2007 lesnické obory v nejdecké škole opět pro nezájem uchazečů skončily, v SOU Toužim byl zapsán obor Mechanik opravář a ve SLŠ Žlutice byl zapsán obor Mechanizátor lesní výroby. V roce 2008 vložil kraj do údržby prázdných školských budov v Abertamech okolo 400 tisíc korun.

Jak tedy může někdo říci, že učiliště nebylo zrušeno z důvodu nezájmu studentů? Je to bohužel podobně nepříjemná situace, jakou teď řešíme ve škole v Kraslicích. Tam se do oboru výroby žesťových nástrojů hlásí jeden jediný žák a pokud se stav nezmění, nemůžeme dále obor udržovat.

Z poklesu zájmu dětí o řemesla se stal trend a my na něj musíme reagovat. Na jedné straně chceme zajímavou nabídkou oborů rozšířit počty kvalifikovaných absolventů škol, ale na druhé straně musíme dohlížet na efektivitu provozu škol, na náklady spojené s údržbou budov. Jsme přece zodpovědní za hospodaření s majetkem, který je kraji svěřen!

Máme–li někde stále méně studentů při stoupajících nákladech na provoz objektů, pak bychom byli špatní hospodáři, kdybychom to neřešili a uměle drželi skomírající obor nad vodou. Tato situace se nedá řešit politicky, nějakou proklamací, která nebude vůbec nic platná. Nemůžeme přece nutit studenty, aby si vybírali obor podle toho, kde je zřizovatel potřebuje!

Proto zdůrazňuji, situace v lesnickém učilišti v Abertamech nevznikla na základě vůle politiků, ale způsobil ji jednoznačně nezájem žáků o tuto specializaci.

Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje