Je samozřejmé, že ke každému lázeňskému městu patří neodmyslitelně i nabídka určitého kulturního vyžití. Jen místních občanů v Karlových Varech se to až tak netýká. Žijí totiž v regionu s nejnižším průměrným platem, a tak si mnozí nemohli dopřát například návštěvu divadla, ve kterém nájemce Karel Heřmánek i přes velkorysoupatnácti milionovou dotaci zrušil předplatné a navýšil komerčně cenu vstupenek.

O to horší bylo slyšet v rozhlasové relaci „Jak se žije symfonickým orchestrům“, že i ten je zde hlavně pro turisty a lázeňské hosty, a protože je nutné navýšit příjmy, bude ředitel údajně dost drasticky redukovat počet předplatitelů na 35. Pokud je to skutečně v plánu, měli bychom připomenout, že KSO není komerční organizace, je dotován 23 miliony z peněz daňových poplatníků a jako příspěvková organizace má garantovány příjmy a platy. Spolu s tím má také závazek vyplývající z předpisů EU, že tyto dotace bude čerpat především pro místní obyvatelstvo! Karlovaráci podpořili orchestr, když působil ve špatně vytopeném sále s ještě horší akustikou v Lázních I. Mnozí z posluchačů vstoupili do Sdružení přátel KSO a iniciovali opravu a návrat orchestru do Dvořákova sálu. Sdružení hájilo orchestr před transformací, neboť výsledky takové změny viděli na nešťastném dění v Mariánských Lázních.

Jistě chápeme, že orchestr potřebuje navýšit příjmy, ale jsou i jiné cesty, jako např. výjezdy do zahraničí i hostování v ČR, koncertování v sálech s větší kapacitou sedadel, zvýšení počtu koncertů, nebo hledání více zdrojového financování. A jestliže má orchestr sloužit lázeňství, pak je na místě otázka, jak právě lázeňství podporuje místní kulturu. Součástí lázeňského poplatku byla v minulosti i taxa na hudbu. Nebylo by na místě, aby podnikatelé, kteří profitují z lázeňského města, přispívali také na jeho kulturu?

Snížení možnosti návštěv koncertů pro místní obyvatele je cesta, která možná vede k nejrychlejšímu zisku, ale současně cesta do pekel. Tak trochu ve smyslu občane plať, podporuj lázeňství, třeba na tebe něco zbude. Tato cesta vede i k přizpůsobení se úrovně masového publika, nevytváření obohacujících hodnot a způsobila by nenahraditelné škody pro hráče, jejichž repertoár by byl omezen, i pro posluchače.

Mgr. Jiřina Hochová, předsedkyně Sdružení přátel KSO