Poslední jednání zastupitelstva Karlovarského kraje se stalo přehlídkou toho, jak si získat pozornost a nechat o sobě psát: stačí začít házet špínu a občas navrhnout něco nesmyslného. Nesmyslný návrh samozřejmě neprojde, a navrhovatel tak může dokázat, jaký je osamělý bojovník za spravedlnost.

Konkrétní příklad: Všichni vědí, že bývalé představenstvo nemocnice projednávalo záměr pronájmu hemodialýzy, současnému vedení společnosti však nikdo nepředal smlouvu. Náhle se objeví tvrzení, že smlouva existuje, a zastupitel Ing. Jan Horník začne z její existence obviňovat hejtmana.

Nesmysl 1: Hejtman smlouvy za nemocnici neuzavírá. Karlovarský kraj má 74 organizací – škol, sociálních ústavů, ale také třeba letiště a nemocnici – a hejtman neuzavírá smlouvy ani za jednu z nich. Od toho mají své ředitele. U všech organizací je to pochopitelné, u nemocnice nikoliv – protože se to někomu hodí.

Když pan Horník zjistil, že smlouvy za nemocnici neuzavírá hejtman, navrhnul alespoň, aby hejtman vzal telefon a zavolal firmě Fresenius, aby v tom už jednou bylo jasno.

Nesmysl 2: Neže bych nemohl zavolat firmě Fresenius, ale sám pan Horník ví, že telefonát nemá žádnou platnost, že žádný telefonický hovor nenahradí originál podepsané smlouvy. Slyšel, že smlouvu prověřuje ten jediný, kdo může – vedení krajské nemocnice. Přesto navrhuje nesmysly, aby mohl dokázat, „jak je odmítaný“.

Navíc – krajská nemocnice je obchodní společnost, která se řídí příslušnou legislativou amá orgány ze zákona zodpovědné za svou činnost. Kromě managementu nemocnice je to představenstvo a dozorčí rada. Už více než měsíc mají Evropští demokraté svého zástupce v dozorčí radě, a právě jeho by měli pověřovat úkoly a chtít od něj informace o dění v nemocnici, nikoliv místo toho úkolovat hejtmana planými telefonáty.

Minule pan Horník podobně neústupně útočil na to, že kraj chce privatizovat nemocnice – což je také holý nesmysl. Držel se však svého tématu natolik tvrdošíjně, že jsem se ho skutečně zeptal, jestli už se nezbláznil.Onmi včera oplatil stejnou větou, když jsem naprosto logicky odmítl řešit existenci smlouvy telefonicky.

Ne, pravda je jiná. Nikdo z nás se patrně nezbláznil, jen někdo z nás dvou potřebuje při každé příležitosti strašit občany, že nemocnice krachuje, privatizuje se, rozpadá se či zaniká. Je jedno, když se ukáže, že to není pravda. Hlavně se tak dá naházet trochu špíny na svého protivníka – a především svůj hrdinný zápas dostat do novin. Ale není to hrdinný zápas, je to prachobyčejný kalkul: dokud budu pokřikovat „nemocnice se hroutí“, mám přeci pozornost voličů!

Já však věřím, že podobné hry a nesmyslné požadavky časem omrzí – když ne toho, kdo je rozehrává, tak ty, kteří by jej v tom měli podporovat.

JUDr. Josef Pavel
hejtman Karlovarského kraje