Ačkoli nemusíme, přispíváme obci Kyselka každoročně při různých příležitostech. Obce i starostové mají svatou pravdu, když si stěžují, že nemají dostatečné financování. Musíme si ale uvědomit, že to nemohou být podnikatelské subjekty, kdo si vezmou na starost financování obcí, nemohou ani ovlivňovat zákony, které to řeší.

Výtky obcí by však měly směřovat na vládu s cílem dosáhnout změny v rozdělování daňových výnosů mezi místní samosprávu a státní správu.

Pokud by měly podnikatelské subjekty mít na starost financování obcí, jak by pak měl systém fungovat? Mohlo by takové soukromé financování být dostatečné? Působí-li v obci více subjektů, jak by si asi měly rozdělit podíl na jejím financování? Podle obratu, podle počtu zaměstnanců nebo podle jiného kritéria?

Apelování na podnikatelské subjekty, aby se významně přímo spolupodílely na financování obcí, je způsob nepraktický a utopický. My své povinnosti plníme tím, že platíme daně. Způsob, jakým jsou daně využívány pro financování obcí, nemůžeme nijak ovlivnit.

Dr. Antonio Pasquale
předseda představenstva
Karlovarské minerální vody, a.s.