Vážení občané Karlovarského kraje,

jistě víte, že se již téměř 10 let plánuje rekonstrukce karlovarské nemocnice. Od roku 2001 dokonce již existuje projektová dokumentace ing. Havliny, která byla ve své době podrobena připomínkovému řízení odborné lékařské veřejnosti a ve své podobě plně vyhovuje potřebám cca 120 000 lidí, tedy tehdejšímu okresu K. Vary.

Nyní, v roce 2008, se Karlovarský kraj chystá za každou cenu, rychle a zcela BEZ konzultace s odbornou veřejností (pomineme-li krátkou prezentaci nového! projektu stavby 21. 4. 2008 na primářském sboru, jehož připomínky však byly smeteny ze stolu) stavbu zahájit včetně podepsání smluv se stavebními firmami. Na stavbu se kraj zadluží ve výši téměř jedné miliardy korun.

Nyní uvedeme námitky hnutí Doktoři, proč je nutné stavbu nyní nezahajovat:
1 - Předložený projekt nové budovy je velmi obecný a povrchní. Zásadně se liší od původních plánů, budova je velmi zmenšena, byla vyřazena celá patra.
2 - Dochází ke zcela nevhodnému křížení rozdílných provozů v rámci Emergency. Chybí mnoho základních oborových ambulancí.
3 - Chybí "multioborová centrální jednotka intenzivní péče" (= celosvětový trend) a je malý počet nových operačních sálů, není zajištěn prostor pro CT a NMR.
4 - Nemáme k dispozici dostatek nového kvalifikovaného personálu,lékařů ani sester. Kde je seženeme, kdy je odborně připravíme, kdo je bude platit a z čeho?
5 - Nový pavilon není dimenzován pro celý kraj (spád 300. 000 obyvatel), ale stěží pro bývalý okres!

Závěr:

Konstatujeme, že politické vedení KÚ KK postupuje opět v rozporu se všemi racionálními zásadami a v rozporu s odbornou zdravotnickou veřejností. Původní kvalitní projekt byl krajskými politiky smeten ze stolu. Nový projekt považujeme za odborně zcela nevhodný a nesmyslný!

Zdravotníkům je předkládán k diskuzi pozdě, direktivně, formálně, bez pečlivé přípravy a analýzy celkové situace ve zdravotnictví kraje.

Celý tento "projekt" proto považujeme za další nesmyslné plýtvání penězi daňových poplatníků ČR a penězi z dotačních fondů EU. Nová výrazně zmenšená budova má být postavena za téměř stejnou cenu, jakou uváděl i původní projekt z roku 2001. (Zajímavé je jistě i např. srovnání tohoto nového nemocničního pavilonu co do velikosti s multifunkční halou v K.Varech, která je budována s téměř identickým rozpočtem)!

Za daných okolností považujeme za nejlepší variantu tuto stavbu vůbec nezahajovat! Doporučujeme důrazně politickému vedení Karlovarského krajského úřadu se raději plně soustředit na racionální nový projekt "jediné nové krajské nemocnice" (tj. postavené "na zelené louce", renomovanou a zkušenou firmou dle ve světě již dávno vyzkoušených a fungujících projektů)!!!

Na patře tak nakonec zůstává jen trpká pachuť touhy podepsat smlouvy se stavebními firmami do voleb…vždyť kdo ví, zda tam pak ještě budeme, že soudruzi koaličníci…

Politické hnutí Doktoři za uzdravení společnosti
Karlovy Vary, 15. května 2008

Další spor o nemocnici
Lékař léčí, doktor politikaří?
(Reakce hejtmana na toto prohlášení.)