Vyjádření politického hnutí Doktoři o zbytečnosti stavby nového pavilonu karlovarské nemocnice považuji za nestoudné, a to hned z několika důvodů.

1. Tento projekt je dlouhodobě připravován, ještě z doby, kdy nemocnici nespravoval kraj. Nyní je akutalizován, aby odpovídal možnostem a požadavkům současnosti, a jeho aktualizace je diskutována s odbornými týmy. Podle mých informací jej odborná veřejnost podporuje – vždyť má zásadně zlepšit šance na záchranu životů pacientů.
Ovšem Politické hnutí „DOKTOŘI“ jej nepodporují, ba jsou zásadně proti. Proč?
Krajské volby. Nejde o to, zda to co tvrdí jsou realitě odporující nehoráznosti, ale o to, zda jejich nehoráznosti noviny otisknou a čtenáři přečtou. Pozor tedy na rozdíl mezi lékaři (ti léčí pacienty) a „Doktory“ (s velkým D, ti budou v následujícím půl roce dělat vše pro to, abyste si jich všimli. Je to však velice úzká zájmová skupina, nikoliv většina lékařů).

2. „Doktoři“ hartusí, jak kraj „vyhazuje“ 800 miliónů na zbytečnost (???) – pavilon urgentní medicíny, ačkoliv většina z těchto peněz je z evropských fondů. Ve skutečnosti jediné správné řešení, říkají, je postavit novou centrální nemocnici „na zelené louce“. To však není projekt za stovky miliónů, ale za několik miliard, a „Doktoři“ cudně mlčí o tom, kdo by takovou megastavbu zaplatil.
Kdo? No přece občané Karlovarského kraje z krajského rozpočtu!
Stihnout vytvořit takový projekt, aby se mohl ještě ucházet o peníze Evropských fondů je nereálné, a znamenalo by to tedy drastické zadlužení kraje, a naprosté omezení jakýchkoliv jiných krajských činností – oprav a údržby silnic, škol, sociálních zařízení. Proč „Doktoři“ neříkají i tohle?

3. Nová centrální nemocnice by mimo jiné znamenala zavřít všechny stávající nemocnice, v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu, a do nové nemocnice na Sokolovsku dovážet všechny a především všechny – nejen pacienty z Aše nebo ze Žlutic, ale především lékaře, zdravotní sestry, sanitáře. Drtivá většina personálu by musela každodenně dojíždět. To nepovažuji v současné době za reálné (proč se Doktoři nezeptají svých kolegů a podřízených, jestli chtějí každý den dojíždět do práce desítky kilometrů?). Především ale v současné situaci nemohu připustit zánik nemocnic ve dvou největších městech regionu – Karlových Varech a Chebu, s ohledem na jejich obyvatele a na dostupnost zdravotní péče. A věřím, že ji nebudou chtít připustit ani představitelé těchto měst a okolních obcí, jejichž obyvatelé naše nemocnice využívají. Jak je možné, že tohle „Doktory“ netrápí?

4. Nevadí mi polemika, pokud ten druhý navrhuje něco rozumného. Výkřiky „Doktorů“ rozumné nejsou, protože znamenají zrušení nemocnic ve dvou největších městech regionu, problémy s každodenní dopravou personálu, a především náklady mnoha miliard, které kraj prostě a jednoduše nemá. To vše „Doktoři“ vědí, ale neříkají.
Ale jelikož je půl roku před volbami, je jisté, že se jejich články budou objevovat i nadále. Velice si vážím LÉKAŘŮ, koneckonců léčí a zachraňují životy, ale říkám: pozor na „Doktory“ – nejde jim o to najít nejlepší reálnou možnost pro krajské zdravotnictví, ale získávat politické body.
Poněkud to připomíná situaci při dostavbě průtahu, který byl po deseti letech připraven ke stavbě. V tu chvíli se objevila určitá skupina, která v rámci svého zviditelnění začala navrhovat zastavení průtahu a nový projekt obchvatu.
To je určitě hezká myšlenka, ovšem v praxi by to znamenalo nejen zahodit deset let tvrdé práce a alokované prostředky, ale také připravit nový projekt, změnit územní plány, vykoupit potřebné pozemky, projednat nový záměr z hlediska vlivu na životní prostředí, a především sehnat mnohonásobně více peněz na tuto stavbu – takže v Karlových Varech by nejen dnes, ale ještě nejméně za deset let jezdily kamiony po ucpané Sokolovské ulici.

JUDr. Josef Pavel
hejtman Karlovarského kraje