Hejtman Pavel dotlačil občanům kraje do schránek další číslo svého politického exhibicionismu (Hejtmanské listy) přeplněného svými podobiznami. V článku „Fakta o dění v karlovarské nemocnici“ zcela znásilnil pravdu a svůj křik: „Chyťte zloděje!“ vyslal do nemocnice. Vypořádal se zároveň s revoltujícími zdravotníky, znectil senátora Horníka i mě současně a nastínil demarkační linii formujícím se předvolebním prostorem. Pan hejtman lidu ukázal, kdo je veřejný nepřítel.

Ve skutečnosti přitom hejtman ukázal vedle absence pravdy svoji totální neznalost politického prostředí. Strana Evropští demokraté zanikla před 2 lety. Senátor v ED ani nikdy předtím nepůsobil a je nezávislý. Já jsem byl řadu let v ODA a zůstal jsem v ní až do jejího současného pohřbu stát - sic v ústranní, ale hrdě.

K mému hejtmanem identifikovanému angažmá v demonstracích zdravotníků prohlašuji, že jsem se v nich žádným způsobem neangažoval. Činil jsem tak záměrně, aby zoufalé vzepětí jedné občanské skupiny – zdravotníků nebylo znehodnoceno právě hejtmanovými lidmi, kteří by svými demagogiemi chtěli aktivitu zdravotníků pošpinit právě mojí, „revoluční“ existencí.

K problematice nemocnice jsem se vyjádřil pouze jednou, a to až v jejím závěru příspěvkem „Politici se zdravotníky vydrbali“. Právě politici totiž poslali karlovarskou nemocnici podle svého stranického mustru do „privatizačního“ tunelu. Prvním krokem ji fúzovali, druhým přivedli na buben a u třetího je zpomalila až revolta zdravotníků. Sám hejtman utopil pravdu kolem hemodialýzy ve svých lžích. V celé nemocniční peripetii mu sekundoval již vyprofilovaný zdravotnický náměstek Mutínský.

Hlasováním to přikrývala zastupitelská koalice ODS s ČSSD. Hejtman proto vyslal kouřovou clonu do všech 130 tisíc domácností v kraji, že osou jím zapříčiněných problémů kolem nemocnice je Horník a Kotek!

Jaký si mám udělat úsudek o zbytku hejtmanova článku a o ostatních prohlášeních a jím prezentovaných faktech?

Nevěřím mu.

Jiří Kotek