Lékaři sní o nové krajské nemocnici“ zní titulek článku z úterý 10. června v Karlovarském deníku.

Rád bych upozornil na jednu věc, o které se příliš nemluví - politické hnutí „Doktoři“, o jejichž dvou prominentech článek hovoří, nejsou zdaleka všichni lékaři, a ani to není většina lékařů Karlovarské krajské nemocnice - tolik na úvod.

Sdělení článku je stejné jako mnohokrát předtím. Kraj by měl zrušit tři stávající nemocnice v Chebu, Sokolově a Karlových Varech a vystavět zcela novou, centrální nemocnici někde „na zelené louce“, nejlépe na Sokolovsku. Zdůvodňují tento svůj „sen“ tím, že by se ušetřilo. Podle vzoru „nechci slevu zadarmo“ však ochotně opomíjejí několik věcí. Projekt jedné nemocnice je úžasný, avšak v současné době je to sci-fi. Nebráním se diskusi o ní jako o vizi do budoucnosti, ale nás tlačí přítomnost. Máme šanci, která se již nebude opakovat, čerpat na řešení akutních problémů evropské prostředky. V karlovarské nemocnici máme sály, jejichž životnost za tři roky končí. Považuji proto nyní za důležitější využít této šance a vyřešit tento problém, než ji zahodit a začít se zabývat tím, co bude aktuální za mnoho let.

Než by se podobnou nemocnici podařilo jen naprojektovat, projednat, projít všemi schvalovacími procedurami, uplynulo by pravděpodobně nejméně patnáct let. Nevěříte? Stačí si všimnout, jak dlouho trvalo dostavět již rozestavěný (!) průtah Karlovými Vary. Trvalo to patnáct let, a to si stavba vyžádala „pouhé“ čtyři miliardy korun. Připomínám, že ve chvíli, kdy už byly na průtah jak všechna nutná povolení, tak i finance, se objevila skupinka podobných „moudrých“, kteří žádali okamžitě zastavit dostavbu průtahu a začít projektovat obchvat města. Ten by stál minimálně desetkrát tolik, vyžádal by si naprosto zásadní změny územních plánů, daleko rozsáhlejší projednávání, a mohl by být proto zprovozněn nejdříve tak za patnáct let. Po těch patnáct let bychom přes Karlovy Vary jezdili křižovatkou U Koníčka a cesta přes Karlovy Vary by trvala třeba stejně dlouho jako cesta z Karlových Varů do Prahy.

Ještě vážnějším problémem snících lékařů je to, že opravdu „nechtějí slevu zadarmo“. Aby totiž kraj ušetřil, musel by někde (nikdo neřeší kde) sehnat částku několika miliard korun na tuto líbivou stavbu. Ty peníze nikdo nemá, nejsou ani v dostupných evropských fondech. To je poněkud naivní představa o úspoře. Kromě své neproveditelnosti v blízké budoucnosti má tento projekt ještě jednu vadu na kráse. Znamenal by, že by všichni - pacienti, ale též zaměstnanci - museli do této nemocnice dojíždět, a to i z Chebu a krajského města. Byli bychom tak snad prvním regionem v Evropě, který by neměl nemocnici ve svých největších městech. Je zvláštní, že zrušení tří stávajících nemocnic navrhují ti samí lékaři, kteří vehementně brojili proti zrušení jednoho lůžkového oddělení v nemocnici v Chebu - neurologie. Jedno oddělení jim tedy vadilo. Nyní se zdá, že zrušit všechny tři nemocnice nevadí?

Chápu, že tito lékaři - tzv. „Doktoři“ - potřebují před volbami vzbudit pozornost. Viditelně jim k tomu slouží i podobná recese, jako je všeho nechat, nezabývat se kvalitou a dostupností péče v kraji, a místo toho začít budovat chimérickou centrální nemocnici. Pokud to měl být vtip, musí se nechat, že mluvčí „Doktorů“ jsou zábavní.

Pokud to ovšem myslí vážně, jsou spíše směšní.

Josef Pavel
hejtman Karlovarského kraje

Reakce hnutí Doktoři na toto vyjádření: Pane hejtmane, přestaňte snít a probuďte se