Jáchymov nejsou jediné lázně, které znám, ale neznám žádné, které by byly spojeny s tak ošklivým městem, jako je Jáchymov.

Toto město má velmi pestrou minulost. Jeho sláva začíná ve středověku – těžba rud - pokračuje s objevem smolince a uranu, neslavnou minulostí je těžba uranové rudy v době socialismu. Pak přišel útlum těžby, podstatný úbytek pracovních příležitostí a výsledkem je město, jehož střed budí místy hrůzu. Řada dříve krásných domů má vytlučená okna, která jako slepec vyhaslýma očima hledí na kolemjdoucí, omítka opadává, uvnitř změť nepředstavitelného nepořádku.

Máme to brát jako něco pobuřujícího a ptát se, kdo je za to odpovědný? Nebo hledat příčiny a snažit se najít řešení?

V Respektu č. 1/2008 je otištěn článek „Vylidněná města“. Prof. Karel Maier z ČVUT v Praze nám sděluje, že to není ve světě ojedinělý zjev. Charakter měst se mění s ekonomickou situací v tom kterém městě na celém světě. Jmenuje americká města Detroit, Cleveland, Buffalo, nebo města bývalé NDR, která se začala vylidňovat následkem měnících se ekonomických podmínek, a další místa.

„Pokud si smršťující se města zachovají alespoň jisté, kritické množství obyvatel, pracovních příležitostí a služeb, mají šanci přežít….“

Jenže – v těchto městech zůstávají ponejvíce lidé staří, méně vzdělaní, s nízkou kvalifikací a ti už těžko hledají uplatnění. V takovém městě klesá kupní síla obyvatel, cena nemovitostí klesá a investoři nemají o takové město zájem.

Je takovým městem i Jáchymov? Jaká je strategie městského zastupitelstva? Jaká je strategie vedení lázní? Kolik zaměstnanců lázní bydlí v Jáchymově a kolik jich dojíždí z blízkého okolí (Ostrov, Karlovy Vary)?

Nebylo by vhodné sdružit finanční prostředky, včetně státních a evropských fondů, a udělat z Jáchymova město skutečně lázeňské, se vším všudy? O Mariánských Lázních se říká, že je to město v parku a park ve městě. Karlovy Vary jsou světovými lázněmi už velmi dlouho a je to město plné života…

Jáchymovské lázně jsou ve světě stále známější svými vynikajícími léčebnými úspěchy. Určitě si zaslouží i krásnější město.

Josef Bubeník
Rájov – Mariánské Lázně