Karlovy Vary – Prohlášení karlovarského magistrátu:

Nové vedení Karlových Varů má trvalý zájem na rozvoji karlovarského sportu včetně hokeje a má snahu podpořit ve městě maximum významných sportovních akcí. Podporu města hokejovému klubu HC Energie je třeba navýšit o zvýhodněný nájem arény, pohybující se na 60 procentech ekonomického nájemného - jde o částku převyšující 6 milionů korun.

Podpora Karlových Varů byla vzhledem k finanční situaci města krácena všem sportovním klubům, nejde tedy v žádném případě o diskriminaci hokeje.
Byla zvýšena podpora drobným sportovním grantům o dva miliony korun.
Rozpočet zahrnuje podporu mezinárodních sportovních akcí (ME ve volejbale mužů, basketbalový turnaj žen, Evropský pohár v triatlonu) ve výši 4 miliony korun.

Z výše uvedených skutečností plyne, že nové vedení města má trvalý zájem na rozvoji karlovarského sportu, včetně hokeje. Tato podpora se však musí odvíjet od reálných finančních možností města. Nelze donekonečna hospodařit se schodkovým rozpočtem, schodek by zakrátko město již nebylo schopno hradit. Významnou finanční zátěž z minulých let tak musíme kompenzovat maximálně úsporným chováním v současnosti i do budoucna.
Zároveň však musíme zachovat vše, co dělá Karlovy Vary jedinečnou lázeňskou a turistickou destinací, s vědomím, že právě tato oblast je největším zdrojem pracovních míst ve městě. Punc jedinečnosti městu dodávají nejen léčivé prameny a přírodní scenérie, ale také kulturní, společenský a sportovní život města.

Pokud kulturní oblast byla v minulosti popelkou a decimována nekompetentními zásahy tehdejší politické reprezentace (zrušení stálé divadelní scény, ztráta statutu Karlovarského symfonického orchestru jako plnohodnotného symfonického tělesa), naší jedinou šancí je snažit se škody minulé napravit. Atraktivita města a jeho společenský život jsou spojitými nádobami.

Nebudeme-li tuto skutečnost respektovat, dočkáme se jen poklesu zaměstnanosti, dalšího odlivu obyvatel a dalších negativních jevů s tím spojených.
Věcná argumentace takto zazněla také na jednání vedení klubu HC Energie a vedení města.
Zazněla také skutečnost, že je připravován motivační program na podporu vrcholových sportů, který bude odrážet jejich výsledky. To se samozřejmě týká i extraligového hokeje.

Přestože vedení HC Energie toto ujištění kvitovalo s povděkem, o několik dní později byla spuštěna nátlaková kampaň, používající účelově zkreslené informace, beroucí si tak fanoušky hokeje jako rukojmí v takto započatém nekorektním boji.
Odmítáme tento nešťastně zvolený způsob komunikace a nemíníme přistoupit na konfrontaci, kdy argumentačně podložený záměr je atakován účelovým nátlakem zavánějícím vydíráním.

To je faul, který by rozhodčí ocenil minimálně dvěma minutami za hrubost. Ne-li výjimečným trestem do konce utkání.
A poznámku závěrem: Dodnes mi zní v uších argumentace Petra Keřky, bývalého náměstka primátora, před započetím realizace KV Areny, kdy její stavbu obhajoval a prosazoval také z toho důvodu, abychom v budoucnu již nemuseli dotovat hokej.

Petr Kulhánek

primátor Karlových Varů

Přehled dotací HC Energii

2001 6 000 000
2002 6 000 000
2003 13 000 000
2004 16 000 000
2005 15 500 000
2006 16 000 000
2007 16 000 000
2008 14 200 000 + navýšení během roku 1 000 000
2009 16 000 000 + navýšení během roku 2 000 000 (titul)
2010 12 800 000
2011 11 300 000


• rozdíl příspěvku 2011/2010 je 1,5 mil. Kč
• k daleko razantnějšímu krácení příspěvku došlo za minulého vedení v letech 2009/2010 - o 3,2 mil. Kč