Informací kolem bývalého podniku bytového hospodářství (PBH) přibývá a velmi se různí. My jsme se proto na názor zeptali Jiřího Vaněčka, předsedy karlovarských občanských demokratů:

ODS na říjnovém zasedání zastupitelstva města navrhla zařazení bodu odvolání likvidátora PBH Richarda Houšky. Co vás k tomu vedlo?
Důvodů k zařazení tohoto bodu jsme měli hned několik. Pokusím se shrnout ty nejdůležitější.
Začnu nejprve tím, že likvidátor dosazený za působení tehdejšího náměstka Kotka má velmi „luxusní” smlouvu. Zatímco tehdejší likvidátor měl právo na svoji odměnu pouze tehdy, pokud plnil vůči zakladateli PBH - tedy Městu Karlovy Vary své povinnosti - mimo jiné zasílání pravidelných měsíčních zpráv, nynější likvidátor sice tuto povinnost má také, nikoliv však pod sankcí nevyplacené odměny.
Jaký je výsledek? Ze šesti zpráv od jeho jmenování v dubnu 2011 byla vyhotovena jedna pro náměstka Kotka a druhá až nástupci Růžičkovi, a to až poté, co byl doručen na Radu města jeho návrh na odvolání.Smlouva a její neplnění, tímto to však nekončí.
Jaký je tedy další důvod?Situace kolem PBH je velmi zvláštní, a to po celou dobu likvidace, nejen teď. V dubnu 2011 na PBH nastupuje likvidátor doporučený Jiřím Kotkem, okamžitě pak právní poradce Jiřího Kotka JUDr. Jelínek. Nemám absolutně žádný problém s podáním podnětu na prošetření proti bývalému likvidátorovi za proplacení jakýchsi poradenských služeb, pokud zde došlo k nějakému pochybení či úmyslu, nechť se to vyřeší a vyvodí se nekompromisně odpovědnost.
Jako totálně absurdní však považuji žalobu na úkon likvidátora, kdy údajně neoprávněně vyplatil Městu Karlovy Vary částku 20 milionů korun.


V čem podle vás spočívá absurdita?
To je velmi jednoduché a vychází to z podstaty. Zakladatelem PBH bylo přeci Město Karlovy Vary!
PBH jako podnik v likvidaci nedluží nikomu jinému než Městu Karlovy Vary. Město Karlovy Vary jmenuje likvidátora s cílem zajistit pro sebe z likvidace maximum prostředků. A jaký tedy má smysl tato žaloba?
Město uzavřelo s PBH dohodu o narovnání a obdrželo 20 milionů korun. Městem dosazený likvidátor prostřednictvím JUDr. Jelínka napadá žalobou tento krok. To považuji za skandální.
Hraje se tady podivná hra. JUDr. Jelínek zastupuje od dob Jiřího Kotka Město Karlovy Vary. Laik zde musí cítit značný střet zájmů, ale kouzlo tohoto řešení je, že advokát nežaluje město o 20 milionů jako jeho „bezdůvodné” obohacení, ale je to tak šikovně zkonstruované, že žaluje úkon bývalého likvidátora, v jehož důsledku by muselo město oněch 20 milionů PBH vrátit automaticky.
Ten proces likvidace PBH má být snad zcela opačný. Ukončení likvidace a maximum prostředků pro město, ať již ve formě peněz, nebo převodu pohledávek. Likvidační zůstatek tohoto státního podniku totiž s největší pravděpodobností podle Ústavního soudu stejně připadne zakladateli, tedy městu.
Kdo má být v této kauze poškozený? PBH, jehož likvidace má zajistit zakladateli Městu Karlovy Vary maximum prostředků? A kdo jej poškodil? Bývalý likvidátor, který zakladateli dle názoru právního zástupce likvidátora vyplatil neoprávněně 20 milionů korun na základě uzavřené dohody o narovnání?


Jak si to tedy vysvětlujete?
Velmi jednoduše. PBH mělo při výměně likvidátora jen několik milionů na účtě. No a ty tam již nejsou, právnické taxametry se roztočily a soudní poplatky také značně podražily. Obávám se, že velmi reálně hrozí stav, že pokud by město muselo zaplatit zpět oněch 20 milionů, tak v době ukončení likvidace tam již z těchto 20 milionů zbyde velmi málo, pokud vůbec něco. Nechápu, jak je vůbec možné, aby město zde jmenovalo a vydržovalo tento aparát a nijak nekonalo.
Celé věci okolo PBH se nyní začalo dostávat z čista jasna i mediální podpory s cílem obhájit kroky likvidátora. Již brzy můžeme očekávat i investigativní reportáž v TV Prima, ze které předpokládám vyjdou veškeré úmysly jako zcela křišťálové a likvidátor s advokátem minimálně se svatozáří. Velmi zajímavé je také načasování. Přestože obě žaloby jsou podané již od léta několik měsíců, k medializaci dochází nyní - přitom se neudálo nic nového. Nová bude pouze ta mediální masáž. Může mít po tom všem někdo opravdu pocit, že likvidace PBH probíhá tím nejrychlejším způsobem, a to ve prospěch Města Karlovy Vary s cílem zajistit mu maximum?


Jaký bude váš další postup?
Budeme sledovat, jak se celá věc bude vyvíjet, nyní zejména v mediální rovině. Ty mediální výstupy jsou zcela zjevně řízeny. Celé věci se nyní začalo dostávat takové pozornosti, že bych se nedivil, kdyby výsledkem celého procesu byla nějaká další absurdita. Například kdyby likvidátor dostal od města jako subjektu, který jej jmenoval, mimořádnou odměnu za to, že se mu podařilo vysoudit „oklikou” 20 milionů z městské kasy a bylo při tom utraceno několik set tisíc korun za právní služby, o které bude muset být bohužel menší likvidační zůstatek. Sami za sebe budeme samozřejmě trvat na odvolání likvidátora.