Schody se podle mě myjí odshora. Je to naprosto v pořádku. Myslím si, že redukovat platy ústavních činitelů bylo třeba. To samé by podle mě mělo pokračovat i na komunální úrovni. I zde totiž vidíme určitou anomálii. Jako příklad mohu uvést, že město Karlovy Vary má dva uvolněné zastupitele, které platí. My bychom chtěli pouze tři náměstky a zeštíhlit úřední aparát na magistrátu města. To by byla úprava v řádech milionů korun. Město by mělo hospodařit tak, aby zbytečně nevynakládalo peníze na rozbujelou administrativu