Musíme se bránit tvrzení „úředníci jim [sousedům objektu Barrandov v části města Hůrky] odmítají sdělit, jak si investor bytový areál vysnil a jak bude vlastně vypadat. Nechtěli mnoho, žádný projekt, žádné detailní informace, které by snad proboha sdělili konkurenci či je okopírovali a prodali. Přesto neuspěli a byli odmítnuti“.

Uváděný záměr prošel standardním územním řízením, to znamená, že byl mimo jiné také řádně zveřejněn a odpovídajícím způsobem veřejně ústně projednán 18. prosince 2007, vše v naprostém souladu se stavebním zákonem.

Zákon také výslovně upravuje nahlížení do dokumentace stavby. Nahlížet do spisu je samozřejmě standardně možné dle správního řádu po uvedení důvodu. Stavební zákon ale ve svém § 168, odst. 2 výslovně říká: „Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká.“ Pokud tedy magistrát odepřel poskytnout někomu části projektové dokumentace ke stavbě, nedělá to proto, že s občany „špinavě manipuluje“, ale proto, žemuto ukládá zákon, a pokud by zveřejňoval či šířil kopie dokumentace bez vědomí pořizovatele či vlastníka, jednal by protizákonně.

Navíc, pokud jde o to, „jak si investor bytový areál vysnil“, to je přece otázka, která by měla být položena investorovi, ne stavebnímu úřadu.Nadruhou stranu – není určitě ze strany magistrátu žádným problémem sdělit o projektu dostupné informace a parametry stavby uvedené v územním rozhodnutí. Ty také redakce Deníku ve čtvrtek 19. srpna obdržela elektronickou poštou.

Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary