Když na začátku roku vešlo ve známost, kolik akcí plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v úseku mezi březovskou přehradou a Útvinou, mnoho řidičů se vyděsilo. Když nastoupila realita, byla jejich reakce ještě ostřejší, protože cesta z Karlových Varů do Plzně se pro všechny zkomplikovala a prodloužila.

Dnešní a budoucí situace pro nastávající období, které bude delší než rok, je ale mnohem horší než ty nejčernější představy všech motoristů, ale i samotného investora, ŘSD.

Zhotovitel hned dvou opravovaných mostů na dané trase u obce Kfely je totiž v insolvenci a kvůli tomu se práce včas nestihnou. Za daných okolností by byla slušnost namístě – tedy dohodnout se se silničáři na postupu, který by celý proces usnadnil, a ti by tak pružně mohli na nenadálé problémy reagovat. Jenomže žijeme v Česku, kde vyhrává drzost a arogance. Firma stanoviště beze slova opustila, s ŘSD přestala komunikovat, prý převádí svůj majetek na jiné své spřízněné společnosti, neplatí svým zaměstnancům. Rekonstrukce mostů místo letošního listopadu bude kvůli ní hotová bůhvíkdy. Je jasné, že oprava se prodraží. A kdo zaplatí vícenáklady? Zřejmě to budeme zase my, daňoví poplatníci.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku