Silvestrovské oslavy v Karlových Varech nedopadly příliš šťastně. Lázeňským městem rezonuje brutální útok cizince, Afghánce z Německa, který pobodal jednu ženu a jinou o pár metrů dál znásilnil.

Nejdůležitější pro mnohé Karlovaráky je, odkud byl a proč novinové titulky neobsahují slovo Afghánec, ale jen cizinec. Že by to byl nakonec náhodou imigrant? Není přece ale důležité, zda to byl běloch, cikán, indián, Asiat, černoch, křesťan, žid, nebo muslim. Je evidentní, že šlo o agresora s deviací, kterou může trpět jakýkoliv muž bez ohledu na rasu a vyznání. Podstatné je, že šrámy na duši i na těle si ze setkání s tímto mužem obě ženy ponesou až do konce života.

Klobouk dolů proto před prací policistů, kteří ve velmi krátké době pachatele dopadli. Raději si ani nepředstavovat, co by se stalo, kdyby jim to trvalo nejen o pár hodin déle, co ale třeba i o několik dnů.

Je jasné a velmi smutné, že právě touto událostí odstartoval karlovarský nový rok. Odstartoval nenávistí, která se v mnohých kvůli tomu probudila. Je jasné, že ani tento komentář nezůstane bez patřičné odezvy.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku