O více než padesát procent poklesl od roku 2002 počet úmrtí na silnicích v Karlovarském kraji. Tím kraj v bezpečnosti na komunikacích zařadil na první místo v celé České republice.

Za rok 2012 zemřelo na zdejších silnicích jedenáct osob, což je méně, než předpokládala celorepubliková Strategie Bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Ta stanovila předpokládaný počet úmrtí na sedmnáct osob.

Podle krajského náměstka pro dopravu Petra Navrátila (ČSSD) je tento stav více než uspokojivý. „Pokud přepočítáme počet úmrtí na tisíc kilometrů, pak máme na silnicích skutečně nejmenší úmrtnost v republice. I když by bylo úplně nejlepší, kdyby na silnicích nezemřel vůbec nikdo," uvedl. On sám si tento, v uvozovkách příznivý vývoj vysvětluje tím, že se zvýšila bezpečnost na krajských komunikacích. „Především je to dostavba rychlostní silnice mezi Karlovými Vary a Chebem.

Tato frekventovaná tepna byla rozšířena a těžkým haváriím a úmrtím zabraňují i svodidla," uvedl Petr Navrátil. Nezapomněl ale ani na zvýšenou bezpečnost ve městech v kraji.

„A to jsou nově budované a přehledné přechody pro chodce, osvětlení vozovek, Mariánské Lázně zklidnily dopravu ve městě, Karlovým Varům pomohl průtah městem a budování cyklostezek zabraňuje střetům vozidel s cyklisty," vyjmenoval pozitiva na silnicích náměstek Navrátil.

Mapu úseků častých dopravních nehod v kraji vypracoval odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve spolupráci s Krajskou údržbou silnic, a kraji tím umožnil tyto úseky stavebně upravit a instalovat bezpečnostní prvky. K bezpečnosti na silnicích pomohly i vyšší počty kontrol u dopravců a autoškol a následné řešení nedostatků ve správním řízení.