Do té se mohu přihlásit obce a města se svými webovými stránkami a elektronickými službami. Tato soutěž se koná každý rok. Uzávěrka příjmu přihlášek je 23. dubna. Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím kole celostátním. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. Veškeré důležité informace jsou uvedeny v Propozicích soutěže (k dispozici na www.zlatyerb.cz). Účast v soutěži je pro města a obce zdarma.