Setkáváme se v něm s problémy neúplné rodiny a s někdejším konfliktem sester – s jejich vztahem k jednomu muži. Prolínáním různých dějových rovin se ve vrstveném vyprávění zároveň odhaluje svědectví o nedostatku mateřské lásky, o hledání naděje a o odvaze vyrovnat se s minulostí.

Autorka začala beletrii psát až jako čtyřicetiletá, od té doby se psaní stalo jejím „největším“ koníčkem. Ve své literární tvorbě se většinou zabývá psychologickými problémy a mezilidskými vztahy. Kromě románů a novel píše také povídky.