Postavený byl začátkem 15. století u konventu Křižovníků s červenou hvězdou, kteří sem byli povoláni v roce 1383. Nachází se tu gotická soška Panny Marie s Ježíškem.