Horská naučná stezka Merklín je zaměřená na historii, geologii a přírodní zajímavosti. Okruh s osmi zastávkami dlouhý téměř 8 km začíná před vlakovým
nádražím v Merklíně. Stezka vás provede hlubokými lesy i po rozlehlých horských lukách, nechybí ani úchvatné výhledy na místní vrcholy a rozvaliny zaniklých osad. Návštěvníkům během procházky představí například bývalé osady Horní a Dolní Kaff. Osada Kaff se skládala ze 3 částí: Horní, Střední a Dolní Kaff. Osada vznikla již ve 13. století při osidlování Krušných hor v době, kdy vznikala i okolní sídla Lípa, Merklín či Hroznětín. V místě Horního Kaffu, u rozcestníku Pod Plešivcem, je možné stále vidět obvodovou zeď kaple, či kostela. Na území Dolního a Středního Kaffu lze vidět zbytky zdí domů. Na přelomu 19. a 20. století žilo v osadě 74 lidí.