Po roční přestávce se tak na Karlovarsko vrací plavecký mítink, kterého se pravidelně zúčastňuje více než stovka handicapovaných plavců včetně špičkových paralympioniků.
Pohárek 2013, stejně jako všech deset předcházejících ročníků, pořádá karlovarská pobočka občanského sdružení Kontakt bB, které dlouhodobě programově usiluje o odstranění bariér mezi zdravotně postiženými a zdravou populací, především motivací zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí života. Ideálním prostředím a prostředkem pro činnost KONTAKTu bB je voda a plavání.„Plavání v sobě ideálně spojuje všechny prvky, které vedou k naplňování našeho hlavního poslání. Osvojení schopnosti pohybovat se samostatně ve vodě má totiž přímý dopad na schopnost samostatného a sebevědomého pohybu v běžném životě. Plavání zajišťujeme v běžných bazénech, kde se handicapovaní plavci setkávají s veřejností a kde dochází k interakci mezi oběma jen zdánlivě oddělenými břehy postižených a nepostižených. Samotné plavání pak umožňuje samostatný pohyb bez jakékoliv pomůcky a zvládnutí samostatného pohybu v prostředí, které vypadalo před zapojením do našich aktivit jako nedostupné, přináší posílení sebevědomí a přirozeně působí na jedince tak, že si pak troufá pustit se i v jiných oblastech běžného života do aktivit, které mu připadaly nereálné," vysvětluje cíle a metodiku občanského sdružení KONTAKT bB jeho spoluzakladatel Jan Nevrkla.


Stejně jako zdravá většina populace mají i lidé se zdravotním postižením potřebu porovnávat si svoje schopnosti a znalosti formou sportovního zápolení. Proto jsou při všech střediscích občanského sdružení KONTAKT bB založeny sportovní kluby. Na Karlovarsku je to už řadu let působící SK KONTAKT Karlovy Vary, který soustřeďuje na šest desítek plavců, převážně v kategoriích žactva a mládeže, a vyrostly zde už i první sportovní „hvězdy", které se prosazují na předních pozicích i v celostátních soutěžích handicapovaných plavců a pravidelně jsou oceňovány i v anketách o nejúspěšnější sportovce, a to nejen Karlovarska.


V nedávno vyhlášené anketě města Karlovy Vary byla mezi vyhodnocenými Vendy Dušková, která na mistrovství republiky v plavání zdravotně postižených vybojovala v kategorii žactva titul na 100 metrů znak, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Mezi nejúspěšnějšími družstvy Sportovní unie Karlovarska pak bylo oceněno družstvo plavců SK KONTAKT Karlovy Vary v sestavě Vendula Dušková, Petra Flekačová, Jakub Voráček, Milan Man a Nikol Habermannová. Mezi sportovní hvězdy je vynesly úspěchy na mistrovství republiky, kde vybojovali zlato v kraulové štafetě a stříbro v polohové štafetě.


Příležitost uvidět právě tyto, ale i další plavce přímo v akci bude mít karlovarská veřejnost na 11. ročníku Pohárku v sobotu 13. dubna v krytém bazénu v Sokolově. Závod nabízí jedinečný sportovní zážitek, dokonale na špičkové úrovni zorganizovanou akci s mimořádnou atmosférou a zápolení plavců s handicapem, kteří se ve vodě pohybují tak, že na nich handicap téměř nepoznáte. Patronem závodu je osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa a záštitu nad akcí převzali primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek a starosta města Sokolova Zdeněk Berka.