Vyhlašovatel soutěže, chebský USK Akademik, organizuje PKKT jako seriál osmi závodů, které byly vybrány tak, aby „plně uspokojily potřebu nejširší sportovní veřejnosti v Karlovarském kraji a sloužily k podpoře a popularizaci výkonnostních a rekreačních forem triatlonu".

Pohárová soutěž je otevřená pro všechny zájemce o triatlon, kteří budou respektovat pravidla daná pořadateli jednotlivých závodů. Vypsána je pro muže v šesti a pro ženy ve čtyřech věkových kategoriích. Jednotlivé závody jsou bodované a součet bodů pak určí celkové pořadí v soutěži.

Zahajovacím závodem, který pořádá USK Akademik Cheb v sobotu 22. března, je Chebský Aquatlon. Skládá se ze dvou disciplín, 400 metrů plavání v krytém bazénu a 5000 metrů běh na atletickém stadionu Poohří v Chebu a přilehlém okolí.

Přihlášky u prezentace jsou od 9:30 do 10:15 v plaveckém bazénu v ulici Obětí nacismu v Chebu, kde v době od 10:30 do cca 12:30 proběhne plavecká část závodu.

Běžecká část na stadionu Poohří pak odstartuje ve 14:00 a běhat se bude distančním způsobem podle časů dosažených v bazénu. Další závody PKKT se pak uskuteční 13. dubna v Chodově (duatlon), 14. června v Ostrově (xterra), 6. července v Aši (triatlon), 26. července v Mariánských Lázních (Železný dědek), 9. srpna v Aši (xterra), 23. v Jesenici u Chebu (Dřevěný člověk) a seriál zakončí 31. srpna Velká cena Sokolova.