Střelecké soutěže se na západě Čech zúčastnilo celkem pět set osmdesát pět závodníků nejen z domácí scény, ale také ze zahraničí. Namátkou pak z Německa, Slovenska, Itálie, Rakouska, Ruska, Ukrajiny, Holandska a také z USA.

Osm kategorií obsadili závodníci z řad PČR, armády, IPA, zastupitelských úřadů, AVZO, Střelecké organizace, různých organizací a firem, za které závodili muži i ženy. Z celkového počtu 195 družstev jich bylo sestaveno jedenáct z řad policistů.

V rámci této soutěže proběhl otevřený evropský armádní šampionát a šampionát AVZO TSČ ČR Karlovarského kraje ve střelbě ze samopalu a velkorážní pistole.

Za okresní ředitelství PČR Karlovy Vary se soutěže zúčastnila dvě tříčlenná družstva policistů. V kategorii C se opět neztratil trojlístek okresního ředitelství ve složení Kolár, Dvořák, Lupoměský, když získal křišťálový pohár za celkové druhé místo v konkurenci sto devadesáti pěti družstva.

V soutěži jednotlivců v kategorii policie skončil Karlovarák Kolár na druhém a jeho kolega Lupoměský na třetím místě. Úspěšné tažení Okresního ředitelství Karlových Varů podtrhli čtvrtým místem v kategorii C policisté Volf, Jedlička a Hvížď.

Karlovarští policisté se však neztratili ani na nohejbalovém kurtu.

V rámci vzájemných dobrých vztahů uspořádal ředitel krajského vojenského velitelství koncem září v areálu SK Liapor dvoudenní klání, V. ročník nohejbalového turnaje trojic. Turnaje se tradičně zúčastnili vojáci, hasiči a policisté. Ze třinácti družstev bylo jedenáct z řad vojáků, jedno družstvo obhajovalo barvy hasičů HZS Karlových Varů a jedno družstvo bylo zastoupeno karlovarskými policisty.

Z celkového počtu 13 družstev se na prvním místě umístilo družstvo vojáků z Plzeňska, druzí byli karlovarští hasiči a třetí místo získali policisté z Karlovarska.