Své návrhy na ocenění sportovců, kolektivů či sportovních osobností mohou nejen kluby zasílat do 15. února, kdy bude nominace uzavřena, na mailovou adresu g.hazuchova@mmkv.cz nebo na perina@cuskv.cz, nebo mohou nominace doručit osobně SUK paní Peřině, nebo na Magistrát města K. Vary – odbor školství, mládeže a tělovýchovy paní Hazuchové. V nominaci nesmí chybět jméno, příjmení, datum narození, TJ/SK, adresa, telefon a hlavně úspěchy dosažené v roce 2014.