Koná se v sobotu 24. února v jízdárně Jezdeckého klubu Kolová. Prezence účastníků je od 8:00 do 9:00, následuje losování a turnaj začíná v 9:30. Jedná se o oficiální turnaj České asociace petanque klubů, který je ale otevřený i pro neregistrované hráče. Je to unikátní možnost zahrát si v zimě v hale turnaj na Karlovarsku.

K dispozici bude 24 hřišť, maximální počet startujících týmů je 49. Hrací systém je trojice (3×3), kategorie regionál, základní kola švýcarský system 4 kol (čas. limit 50 min.), dále 16 KO (bez limitu). Organizátoři upozorňují, že se hraje v nevytápěném prostoru a proto je tomu třeba přizpůsobit oblečení a další vybavení.

K dispozici ale bude vyhřátá klubovna, možnost občerstvení a sociální zařízení. Areál je ozvučen a osvětlen, parkování je zajištěno v jeho bezprostřední blízkosti. Startovné je 250 korun za hráče a o stovku méně zaplatí junior. Potěšitelná zpráva určitě je, že v ceně startovného je i oběd. Účast na celé akci na vlastní nebezpečí, za nezletilé nesou odpovědnost jejich zákonní zástupci.