Sportovní unie Karlovarska – ČSTV a město Karlovy Vary každým rokem vyhlašují nejúspěšnějšího sportovce roku. Vyhlášení za rok 2009 se uskuteční, stejně jako minulý rok, v režii vydavatelství Vltava – Labe – Press, a.s., a produkční a marketingové společnosti ČOK CZ, s.r.o., V-L-P prostřednictvím Deníku bude zajišťovat propagaci této akce. Tímto vás, trenéry, kluby a také čtenáře, oslovuje, abyste navrhli sportovce či kolektivy, kteří v roce 2009 dosáhli výborných výsledků a kteří by si ocenění zasloužili.

Deník také připraví anketu, ve které si ze všech nominovaných budete moci vybrat jednoho favorita. Agentura ČOK CZ, s.r.o., pak organizuje slavnostní večer, včetně moderátorů a kulturního programu. Zajišťuje také poháry pro oceněné sportovce, trenéry a kolektivy. Stejně jako v minulém roce, i letos mohou být nominováni sportovci, kteří působí v jakémkoliv sportovním klubu, tedy i mimo SUK. Takže šanci opět dostávají i střelci, motoristé či zástupci dalších sportů. Jedinou, avšak důležitou podmínkou k nominaci je, aby navrhovaný jedinec byl členem sportovního klubu působícího na území okresu Karlovy Vary, případně v takovém klubu hostoval. Navržení sportovci by měli dosáhnout výsledku alespoň do pátého místa v kraji, případně do desátého místa v rámci České republiky. Vítané jsou samozřejmě výsledky v evropském či světovém měřítku. Vyhodnocení jednotlivců bude vyhlášeno v kategoriích mládeže, dospělých a kolektivů.

Ocenění převezme vždy deset vybraných jedinců. Kolektivů komise vybere po pěti mezi mládeží a mezi dospělými. Čtenáři Karlovarského deníku pak svými hlasy určí největší sportovní hvězdu okresu Karlovy Vary. Pokud znáte vhodného kandidáta na ocenění, zašlete vyplněný formulář, který musí obsahovat jméno, přijmení, odvětví sportu, kategorii, úspěch, a klub na adresu: Sportovní unie Karlovarska (SUK), Davida Bechera 18, Karlovy Vary, 360 01, nebo Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20. Pozor, uzávěrka nominací je 15. ledna 2010.