Činovníci Krušnohorského sportovního klubu psích spřežení ve spolupráci s SHKČR pořádají v sobotu 12. května od 9.30 hodin 1. ročník soutěže v pullingu, s možností plnění pracovní třídy. Závod Weightpullingu se uskuteční na fotbalovém stadionu TJ Počerny a probíhat bude podle platných pravidel ČMPP. Prezentace mašérů bude v sobotu 12. května od 7.30 do 9.00 hodin.

Soutěžit se pak bude na trase o délce 6,7 metru, na vozíku na kolejnicích, v šesti váhových kategoriích. Kategorie A – psi do 28 kg, B – psi 28 až 40 kg, C – psi nad 40 kg, D – feny do 23 kg, E – feny 23 až 31 kg, F – feny nad 31 kg. Dále se pak bude soutěžit o nejsilnějšího psa pullingu (násobek váhy) a také nejsilnější feně pullingu.

Samozřejmostí je zajistěné občerstvení pro milovníky psích plemen přímo v areálu TJ Počerny.